Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee kunt u in- of uitzoomen op het aanzicht in het actieve venster.

Oproepmethoden

ZOOM Knop


ac.mouse Lint: tabblad View > paneel Navigate > Realtime
ac.mouse Menu: View > Zoom > Realtime
ac.mouse Werkbalk: Standaard
Snelmenu: Klik met de rechtermuisknop in het tekengebied terwijl geen objecten zijn geselecteerd. Kies vervolgens Zoom om in realtime te zoomen.

U kunt de vergroting van een aanzicht wijzigen door in en uit te zoomen, wat vergelijkbaar is met het in- en uitzoomen met een camera. Wanneer u ZOOM gebruikt, wordt de absolute grootte van de objecten in de tekening niet gewijzigd. Hiermee wijzigt u alleen de vergroting van het aanzicht.

In een perspectiefaanzicht, geeft ZOOM de 3DZOOM-prompts weer.

Opmerking: U kunt ZOOM niet transparant gebruiken in combinatie met VPOINT of DVIEW, of wanneer ZOOM, PAN of VIEW actief is.

De volgende prompts worden weergegeven.

Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or

[All/Gecentreerd/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object]

All
Hiermee zoomt u in zodat alle zichtbare objecten en visuele tools worden weergegeven.

Het model vult het venster met de buitenste begrenzingen zoals berekend op basis van alle zichtbare objecten, of de begrenzingen van alle zichtbare objecten en enkele visuele tools. Visuele tools zijn bijvoorbeeld het raster van het model, een gizmo, of iets anders.

ALL

In de afbeelding is de waarde voor de tekeningomtrek LIMITS groter dan de tekeningbegrenzingen, het gebied dat alle objecten in de tekening bevat.

U kunt ZOOM All niet transparant gebruiken omdat de opdracht altijd tot gevolg heeft dat de tekening opnieuw wordt gegenereerd.

Gecentreerd
Hiermee zoomt u in of uit zodat een aanzicht wordt weergegeven dat is gedefinieerd met behulp van een hartpunt en een waarde voor de vergroting of een hoogte. Door een kleinere waarde voor de hoogte neemt de vergroting toe. Met een grotere waarde neemt de vergroting af.

Gecentreerd

Dynamic
Hiermee pant en zoomt u met behulp van een rechthoekig aanzichtvak. Het aanzichtvak stelt het aanzicht voor. U kunt dit groter of kleiner maken en binnen de tekening verplaatsen. Als u het aanzichtvak groter of kleiner maakt of verplaatst, schuift of zoomt de tekening zodanig dat het aanzicht binnen het aanzichtvak het hele venster vult.

Dynamic

  • Als u de grootte van het aanzichtvak wilt wijzigen, klikt u erop, past u de grootte aan en klikt u nogmaals om de niewe grootte te accepteren.
  • Als u met het aanzichtvak wilt pannen, sleept u het naar de gewenste locatie en drukt u op Enter.

Extents
Hiermee kunt u zoomen om de maximale begrenzingen van alle objecten weer te geven.
De begrenzingen van elk object in het model worden berekend en gebruikt om te bepalen hoe het model in het venster moet passen.

Extents

Previous
Hiermee zoomt u zodanig in of uit dat het vorige aanzicht wordt weergegeven. U kunt op deze manier maximaal 10 vorige aanzichten herstellen.

Previous

Opmerking: Als u de visuele stijl verandert, wordt het aanzicht gewijzigd. Als u ZOOM Previous invoert, wordt het vorige aanzicht hersteld met een andere inkleuring, maar wel met dezelfde zoomfactor.


Scale
Hiermee zoomt u zodanig in dat u de vergroting van het aanzicht wijzigt met behulp van een schaalfactor.

  • Voer een waarde in, gevolgd door x om de schaal ten opzichte van het huidige aanzicht op te geven.
  • Als u een waarde invoert gevolgd door xp wordt de schaal aangepast ten opzichte van de papierkadereenheden.

Als u bijvoorbeeld .5x opgeeft, worden alle objecten weergegeven met de helft van de grootte die ze op het scherm hebben.

SCALE

Als u .5xp invoert, wordt het werkvlak weergegeven met een schaal die de helft is van de papierkadereenheden. U kunt een lay-out maken waarbij in elk venster objecten worden weergegeven met een verschillende schaal.

Geef een waarde op voor de schaal ten opzichte van de rasterbegrenzingen van de tekening. (Deze optie wordt zelden gebruikt). Als u bijvoorbeeld 2 invoert, worden objecten tweemaal zo groot weergegeven als ze worden weergegeven bij het in- of uitzoomen tot de grenzen van de tekening.

SCALE2

Window
Hiermee kunt u zoomen tot een gebied dat wordt omsloten door een rechthoekig venster.
Met de cursor kunt u een gebied in het model opgeven waarmee u het hele venster wilt vullen.

WINDOW

Object
Hiermee zoomt u zodanig in of uit dat een of meer geselecteerde objecten zo groot mogelijk in het midden van het aanzicht worden weergeven. U kunt objecten selecteren vóórdat of nadat u de opdracht ZOOM start.

Real Time
Hiermee zoomt u interactief in zodat de vergroting van het aanzicht gewijzigd wordt.

De cursor verandert in een vergrootglas met een plusteken (+) en een minteken (-). Raadpleeg Snelmenu Zoom voor een beschrijving van de opties die beschikbaar zijn tijdens het zoomen in realtime. REALTIME

Hiervoor moet u naar het midden van het venster gaan en de cursor verticaal slepen naar de bovenrand van het venster. Als u de cursor vanaf het midden van het venster verticaal naar de onderrand van het venster sleept, wordt uitgezoomd met 100%.

Als u de grens voor inzoomen hebt bereikt, verdwijnt het plusteken in de cursor om aan te geven dat u niet verder kunt inzoomen. Als u de grens voor uitzoomen hebt bereikt, verdwijnt het minteken in de cursor om aan te geven dat u niet verder kunt uitzoomen.

Wanneer u de selectieknop loslaat, wordt het zoomen beëindigd. U kunt de selectieknop loslaten, de cursor naar een andere positie in de tekening verplaatsen en vervolgens de selectieknop weer indrukken om de weergave vanaf die positie verder in of uit te zoomen.

Druk op Enter of Esc om zoomen te beëindigen.

Snelmenu Zoom

Wanneer de opdracht ZOOM actief is, kunt u deze opdracht afsluiten of overschakelen naar PAN of 3DORBIT met behulp van de opties in het snelmenu Zoom. U roept het snelmenu voor de opdracht Zoom op door met de rechtermuisknop in het tekengebied te klikken terwijl de opdracht ZOOM actief is.

De volgende opties worden weergegeven:

Exit
Hiermee annuleert u de opdracht ZOOM of PAN.

Pannen
Hiermee activeert u de opdracht PAN.

Zoom
Hiermee activeert u de opdracht ZOOM in real time.

3D Orbit

Hiermee activeert u de opdracht 3DORBIT.

Zoom Window
Hiermee kunt u zoomen tot een gebied dat wordt omsloten door een rechthoekig venster.

Zoom Object
Hiermee zoomt u zodanig in of uit dat een of meer geselecteerde objecten zo groot mogelijk worden weergeven en in het midden van het tekengebied.

Zoom Original
Hiermee herstelt u het oorspronkelijke aanzicht.

Zoom Extents

Hiermee zoomt u zodanig in of uit dat de tekeningbegrenzingen worden weergegeven.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding