Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee kunt u een diabestand in het actieve venster weergeven.

Het dialoogvenster Select Slide File (een standaarddialoogvenster voor bestandsselectie) wordt weergegeven.

Als u een dia in een diabibliotheek wilt weergeven (bestand met de extensie .slb), stelt u de systeemvariabele FILEDIA op 0 in, voert u vslide in en typt u vervolgens de naam van het diabibliotheekbestand, gevolgd door de naam van het diabestand tussen haakjes: diabibliotheek(dia).

Wanneer u dia's bekijkt van beelden die zijn ingekleurd met de opdracht -SHADE in een groter venster of in een hogere resolutie dan waarin de dia is gemaakt, kunnen tussen de lijnen van het ingekleurde beeld zwarte lijnen zichtbaar zijn. U kunt dit voorkomen door de dia's in een volledig scherm en met de hoogste resolutie te maken.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding