Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee wordt de visuele stijl in het actieve venster ingesteld.

De volgende prompts worden weergegeven.

Enter an option [2dwireframe/Wireframe/Hidden/Realistic/Conceptual/Shaded/shaded with Edges/shades of Gray/SKetchy/X-ray/Other] :
OpmerkingWilt u verlichting weergeven via puntlichten, zwak licht, spotlights of de zon, dan stelt u de visuele stijl in op Realistic of Conceptual, of een aangepaste visuele stijl met ingekleurde objecten.

2D Wireframe
Hiermee worden de grenzen van de objecten weergegeven met lijnen en krommen. Raster- en OLE-objecten, lijntypen en lijndikten zijn zichtbaar. Ook als de waarde voor de systeemvariabele COMPASS is ingesteld op 1, wordt het kompas niet weergegeven in het aanzicht 2D Wireframe.

Wireframe
Hiermee worden de grenzen van de objecten weergegeven met lijnen en krommen. Er wordt een ingekleurd 3D-UCS-pictogram weergegeven. U kunt de systeemvariabele COMPASS instellen op 1 om het kompas weer te geven.

Hidden
Hiermee worden de objecten weergegeven als een 3D-draadmodel en worden lijnen voor achtervlakken verborgen.

Realistic
Hiermee worden de objecten ingekleurd en worden de randen tussen de polygoonvlakken bijgewerkt. Materialen die u aan de objecten gekoppeld hebt, worden weergegeven.

Conceptual
Hiermee worden de objecten ingekleurd en worden de randen tussen de polygoonvlakken bijgewerkt. Er wordt hierbij een overgang van koele naar warme kleuren gebruikt. Hoewel het effect minder realistisch is, kunnen de details van het model beter zichtbaar worden.

Shaded

Hiermee maakt u een vloeiend, ingekleurd model.

Shaded with Edges

Hiermee maakt u een vloeiend, ingekleurd model met zichtbare randen.

Shades of Gray
Hiermee creëert u een grijstinteneffect met behulp van de kleurmodus voor monochrome vlakken.

Sketchy

Hiermee creëert u een schetseffect met behulp van overhang en jitter.

X-ray
Hiermee wijzigt u de ondoorzichtigheid van vlakken om de hele scène gedeeltelijk transparant te maken.

Other
Hiermee wordt de volgende prompt weergegeven:

Enter a visual style name [?]: Voer de naam van een visuele stijl in de actieve tekening in of typ ? om een lijst met namen weer te geven en de prompt te herhalen

SketchUp Pro - Stunt aanbieding