Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee kunt u de gezichtshoek instellen voor een 3D-visualisatie van de tekening.

Oproepmethoden
Menu: View > 3D Views > Viewpoint

De volgende prompts worden weergegeven.

Specify a view point or [Rotate] : Geef een punt op, typ r of druk op ENTER om een kompas en drie-assenstelsel weer te geven

View Point
Hiermee maakt u een vector die de richting aangeeft vanwaaruit u de tekening kunt bekijken. In het gedefinieerde aanzicht bekijkt u de tekening alsof u vanaf het opgegeven punt in de ruimte in de richting van de oorsprong (0,0,0) kijkt.

VPOINT

Rotate
Hiermee geeft u een nieuwe kijkrichting op met behulp van twee hoeken.

* Enter angle in XY plane from X axis.

De eerste hoek geeft u op ten opzichte van de X-as in het XY-vlak.* Enter angle from XY plane.

De tweede hoek geeft u op ten opzichte van het XY-vlak.

Kompas en drie-assenstelsel
Als u op ENTER drukt, worden een kompas en een drie-assenstelsel weergegeven waarmee u een gezichtshoek in het venster kunt definiƫren.Het kompas bestaat uit een tweedimensionale weergave van een wereldbol. Het middelpunt is de noordpool (0,0,n), de binnenste ring is de evenaar (n,n,0) en de hele buitenste ring is de zuidpool (0,0,-n).

Terwijl u de kruisdraden verplaatst, roteert het drie-assenstelsel overeenkomstig de gezichtshoek die op het kompas wordt aangegeven. Als u een gezichtshoek wilt selecteren, verplaatst u de aanwijzer naar een locatie op de wereldbol en klikt u.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding