Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee wordt zichtbaarheid van lagen in vensters ingesteld.

De volgende prompts worden weergegeven.

Enter an option [?/Color/Ltype/LWeight/PStyle/TRansparency/Freeze/Thaw/Reset/Newfrz/Vpvisdflt]:

Op het tabblad Model heeft de opdracht VPLAYER twee opties.

Enter an option [Newfrz/Vpvisdflt]:

?—List Frozen Layers
Hiermee geeft u de namen weer van de bevroren lagen in een geselecteerd venster.

Color
Hiermee wijzigt u de kleur die is gekoppeld aan een laag.

True Color
Hier kunt u een ware kleur opgeven die voor het geselecteerde object moet worden gebruikt.

Color Book
Hier kunt u een kleur opgeven uit een geladen kleurenboek dat voor het geselecteerde object moet worden gebruikt.

All
Hiermee past u de wijzigingen toe in alle vensters.

Select
Hiermee past u de wijzigingen toe in de geselecteerde vensters.

Current
Hiermee past u de wijzigingen alleen toe in het actieve venster.

Ltype
Hiermee wijzigt u het lijntype dat aan een laag is gekoppeld.

 • All
 • Select
 • Current

Lweight
Hiermee wijzigt u de lijndikte die aan een laag is gekoppeld.

Als u een lijndikte invoert die niet geldig is, wordt de huidige lijndikte op de dichtstbijzijnde vaste lijndikte ingesteld.

Als u een object wilt plotten met een aangepaste lijndikte die niet in de lijst met vaste lijndiktewaarden voorkomt, kunt u de Plot Style Table Editor gebruiken om de lijndikte aan te passen.

 • All
 • Select
 • Current

Pstyle
Hiermee stelt u de plotstijl in die aan een laag moet worden toegewezen. Deze optie is niet beschikbaar als in de actieve tekening kleurafhankelijke plotstijlen worden gebruikt (de systeemvariabele PSTYLEPOLICY is ingesteld op 1). Zie Met plotstijlen bepalen hoe objecten worden geplot in de User’s Guide.

 • All
 • Select
 • Current

Transparency
Hiermee wijzigt u het transparantieniveau dat aan een laag is gekoppeld.

 • All
 • Select
 • Current

Freeze
Hiermee bevriest u een laag of een groep lagen in een of meer vensters. Objecten op bevroren lagen worden niet weergegeven, opnieuw gegenereerd of geplot.

 • All
 • Select
 • Current

Thaw
Hiermee ontdooit u lagen in bepaalde vensters.

 • All
 • Select
 • Current

Reset
Hiermee stelt u de zichtbaarheid van lagen in bepaalde vensters in op de actieve standaardinstelling.

 • All
 • Select
 • Current

Newfrz (New Freeze)
Hiermee maakt u nieuwe lagen die in alle vensters bevroren zijn.

Vpvisdflt (Viewport Visibility Default)
Hiermee ontdooit of bevriest u de opgegeven lagen in vensters die u na het uitvoeren van de opdracht gaat maken.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding