Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee werkt u tekenaanzichten bij die verouderd zijn omdat het bronmodel is gewijzigd.

Oproepmethoden

KnopUpdate_Cmd_32
Lint: tabblad Annotate > paneel Drawing Views > Update View
Snelmenu:Selecteer het tekeningaanzicht dat moet worden bijgewerkt, klik met de rechtermuisknop in het tekengebied en klik op Update Views.

Verouderde tekeningaanzichten worden gemarkeerd met rode markeringen op de hoeken van de randen van het aanzicht.

tooltip viewupdate

Als de opdracht eenmaal is uitgevoerd, wordt de prompt 'n view(s) updated successfully' weergegeven.

De volgende prompts worden weergegeven.

Select view to update: Klik op het aanzicht dat moet worden bijgewerkt. Deze prompt wordt herhaald totdat u op Enter drukt. Hoewel de optie All niet in de opdracht is opgenomen, kunt u 'all' invoeren om alle aanzichten binnen de actieve lay-out te selecteren.
SketchUp Pro - Stunt aanbieding