Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee geeft u het actieve projectbestand op voor tekeningen die tekenaanzichten uit Inventor-modellen bevatten. Met deze opdracht geeft u het standaarddialoogvenster voor het selecteren van bestanden weer, waarin u het projectbestand kunt selecteren.

In een projectbestand zijn de locaties opgeven van bestanden waarnaar wordt verwezen door Inventor-models en door tekeningen met tekeningaanzichten die zijn gebaseerd op Inventor-modellen. Als er op het moment dat deze opdracht wordt aangeroepen, geopende tekeningen zijn met tekeningaanzichten die zijn gebaseerd op Inventor-modellen, wordt deze instelling pas van kracht nadat u AutoCAD opnieuw hebt gestart.
SketchUp Pro - Stunt aanbieding