Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee worden een of meer geprojecteerde aanzichten gemaakt op basis van een bestaand tekenaanzicht.

Oproepmethoden

VIEWPROJKnop
Lint: tabblad Annotate > paneel Drawing Views > Projected View
Snelmenu:Selecteer het tekeningaanzicht dat moet worden gebruikt als bovenliggend aanzicht, klik met de rechtermuisknop in het tekengebied en klik op Create Projected Views.

Geprojecteerde aanzichten nemen de schaal, weergave-instellingen en uitlijning over van het bovenliggende aanzicht. U kunt geen verouderde of niet-herkende tekeningaanzichten als bovenliggende aanzichten gebruiken.

Als u de opdracht eenmaal hebt afgesloten, wordt de prompt 'n projected view(s) created successfully' weergegeven.
Opmerking: De opdracht VIEWPROJ is alleen beschikbaar in een lay-out. De opdracht is niet beschikbaar via het tabblad Model, wanneer u zich in de blokeditor bevindt, tijdens het bewerken van een verwijzing of wanneer u een venster gebruikt.

Lijst met prompts
De volgende prompts worden weergegeven.

Select parent view: Klik op het aanzicht dat moet worden gebruikt als bovenliggend aanzicht.

Specify location of projected view:Het type projectie is afhankelijk van de positie waarop u het geprojecteerde aanzicht plaatst. Sleep het voorbeeld in de gewenste richting. Het voorbeeld wordt automatisch op zijn plaats gezet als u de posities voor het orthografische aanzicht nadert. Klik om het aanzicht te plaatsen. De prompt wordt herhaald totdat u de optie voor het afsluiten van de opdracht selecteert.

VIEWPROJ-view
SketchUp Pro - Stunt aanbieding