Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Geeft informatie over voltooide plot- en publicatietaken weer.

Oproepmethoden

VIEWPLOTDETAILS. Knop


ac.mouse Lint: tabblad Output > paneel Plot > View Details
ac.mouse Menu: File > View > Plot and Publish Details

Het dialoogvenster Plot and Publish Details wordt weergegeven.

U kunt gedetailleerde informatie bekijken over alle voltooide taken die geplot en gepubliceerd zijn, of gewoon over de fouten die opgetreden zijn. U kunt de informatie die in het dialoogvenster weergegeven wordt, ook naar het Klembord kopiëren.

Dialoogvenster Plot and Publish Details

Hiermee geeft u informatie weer over het plotten en publiceren van taken die in de actieve sessie voltooid zijn.

plot publish details

Informatie over plotten en publiceren is ook beschikbaar via het statusbalkpictogram Plot and Publish in het snelmenu.

De volgende opties worden weergegeven:

Aanzicht
Geeft aan wat er weergegeven wordt. U kunt ook met de rechtermuisknop in het informatiegebied klikken en vervolgens op View Errors Only of View All om deze instelling te wijzigen.

All
Hiermee wordt informatie weergegeven over alle voltooide taken die geplot en gepubliceerd zijn, en tekenbladen binnen deze taken.

Errors
Hier worden fouten weergegeven die zijn opgetreden tijdens het plotten en publiceren van taken.

Copy to Clipboard
Hiermee kopieert u alle geselecteerde tekst in het dialoogvenster Plot and Publish Details naar het Klembord.

Details Area
Hier wordt informatie weergegeven over voltooide taken die geplot en gepubliceerd zijn.

Statusbalkpictogram Plot and Publish in het snelmenu

Wanneer plotten op achtergrond ingeschakeld is, worden hier opties weergegeven voor het annuleren van het tekenblad dat momenteel geplot wordt, voor het annuleren van de gehele plot- of publicatietaak, het weergeven van het dialoogvenster Plot and Publish Details, en het weergeven van het recentst gemaakte DWF™-bestand (Design Web Format). Klik met de rechtermuisknop op een van de Plot and Publish-pictogrammen in het vak aan de rechterzijde van de statusbalk. Deze pictogrammen worden in de volgende tabel beschreven.

 

De volgende opties worden weergegeven:

Cancel Sheet
Hiermee wordt het tekenblad geannuleerd dat momenteel geplot wordt.

Cancel Entire Job
Hiermee wordt de gehele plot- of publiceertaak geannuleerd.

View Plot and Publish Details
Hiermee wordt het dialoogvenster Plot and Publish Details weergegeven.

View .dwf
Hiermee wordt het recentst gemaakte DWF-bestand geopend.

Enable Balloon Notification
Hiermee wordt de ballonmelding ingeschakeld van de status van taken die u geplot en gepubliceerd hebt.
ijde van de statusbalk. Deze pictogrammen worden in de volgende tabel beschreven.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding