Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee wordt een basisaanzicht gemaakt van werkvlak- of Autodesk Inventor-modellen.

Oproepmethoden

viewbase Knop
Lint: tabblad Annotate > paneel Drawing Views > Base View

viewbase tooltipHet basisaanzicht bevat alle zichtbare volumen en oppervlakken binnen het werkvlak. Als het werkvlak geen zichtbare volumen of oppervlakken bevat, wordt het dialoogvenster Select File weergegeven waarin u een Inventor-model kunt selecteren.

Wanneer het lint actief is, wordt met deze opdracht de contextafhankelijke linttab Drawing View Creation weergegeven. Wanneer het lint niet actief is, kunt u de opdrachtregel gebruiken om de eigenschappen van het basisaanzicht te wijzigen.

Opmerking: De opdracht VIEWBASE is alleen beschikbaar in een lay-out. De opdracht is niet beschikbaar via het tabblad Model, wanneer u zich in de blokeditor bevindt, tijdens het bewerken van een verwijzing of wanneer u een venster gebruikt.

Lijst met prompts
De volgende prompts worden weergegeven.

Specify location of base view or [Type/Representation/Orientation/STyle/SCale/Visibility] <Type>: Geef een punt op of voer een optie in

Type
Hiermee geeft u op of de opdracht wordt afgesloten nadat het basisaanzicht is gemaakt of beschikbaar blijft voor het maken van geprojecteerde aanzichten.

Representation
Hiermee geeft u typen weergaven (representaties) weer, zodat u de weergave kunt kiezen die u in het basisaanzicht wilt tonen.

Opmerking
  • Weergaven worden alleen ondersteund door Inventor-modellen.
  • De typen weergaven zijn modelspecifiek. Enkele van de weergegeven typen weergaven zijn mogelijk niet beschikbaar in het geselecteerde model.

Design View
Hiermee selecteert u een ontwerpaanzichtsweergave die in het basisaanzicht moet worden weergegeven. Typ ? om een lijst van beschikbare ontwerpaanzichten weer te geven.

Deze optie is alleen beschikbaar als u een basisaanzicht maakt op basis van een Inventor-assemblage (*.iam) die ontwerpaanzichtsweergaven bevat.

Positional
Hiermee selecteert u een positionele weergave die in het basisaanzicht moet worden weergegeven. Typ ? om een lijst van beschikbare weergaven weer te geven.

Deze optie is alleen beschikbaar als u een basisaanzicht maakt op basis van een Inventor-assemblage (*.iam) die positionele weergaven bevat.

Level of detail
Hiermee selecteert u een weergave met een bepaalde mate van gedetailleerdheid die in het basisaanzicht moet worden weergegeven. Typ ? om een lijst van beschikbare weergaven weer te geven.

Deze optie is alleen beschikbaar als u een basisaanzicht maakt op basis van een Inventor-assemblage (*.iam).

Weldment
Hiermee selecteert u de lasverbindingstoestand die in het basisaanzicht moet worden weergegeven.
Typ ? om een lijst van lasverbindingstoestanden en componenten in de voorbereidingstoestand weer te geven.

De Assembly-toestand (assemblagetoestand) toont de lasverbinding voordat er een bewerking op is uitgevoerd. De Welds-toestand (gelaste toestand) toont de assemblage nadat de verbinding is gelast. De Machining-toestand (afwerkingstoestand) toont de verbinding nadat er een machinale afwerking heeft plaatsgevonden (als dat nodig was). De Preparation-toestand (voorbereidingstoestand) wordt niet expliciet weergegeven. Met de optie ? geeft u echter de namen weer van de componenten in de voorbereidingstoestand voorafgaande aan het lassen.

De lasverbindingsweergave is alleen beschikbaar als u een basisaanzicht maakt op basis van een Inventor-lasverbindingsassemblage (*.iam).

Member

Hiermee selecteert u een lid van een iAssembly- of iPart-factory dat in het basisaanzicht moet worden weergegeven. Typ ? om een lijst van beschikbare leden weer te geven.

Sheet metal
Hiermee selecteert u het plaatmetaalaanzicht dat in het basisaanzicht moet worden weergegeven. Typ ? om een lijst van beschikbare opties weer te geven. Deze optie is alleen beschikbaar als u een basisaanzicht maakt op basis van een Inventor-plaatmetaalbestand (*.ipt).

Presentation
Hiermee selecteert u het presentatieaanzicht dat in het basisaanzicht moet worden weergegeven. Typ ? om een lijst van beschikbare aanzichten weer te geven. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer het geselecteerde model een Inventor-presentatiedocument is (*.ipn).

Orientation
Hiermee geeft u de richting op die moet worden gebruikt voor het basisaanzicht.
viewbase-orientation

Style
Hiermee geeft u de weergavestijl op die moet worden gebruikt voor het basisaanzicht.

vieuwbase_view-style

Scale
Hiermee geeft u de absolute schaal op die moet worden gebruikt voor het basisaanzicht. Geprojecteerde aanzichten die zijn afgeleid van dit aanzicht, nemen automatisch de schaal over die u opgeeft.

Visibility
Hiermee geeft u de zichtbaarheidsopties op die moeten worden ingesteld voor het basisaanzicht. Zichtbaarheidsopties voor het object zijn modelspecifiek en zijn mogelijk niet beschikbaar in het geselecteerde model.

Interference edges
Hiermee schakelt u de zichtbaarheid van overlappende randen in of uit. Wanneer deze optie wordt ingeschakeld, worden in het basisaanzicht zowel de verborgen als de zichtbare randen weergegeven die anders niet zouden zijn weergegeven omdat ze overlappend zijn.

Tangent edges
Hiermee schakelt u de zichtbaarheid van elkaar rakende randen in of uit. Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt in het geselecteerde aanzicht een lijn weergegeven die de intersectie toont van oppervlakken die samenkomen en elkaar raken.

Tangent edges foreshortened. Hiermee verkort u de elkaar rakende randen om ze te kunnen onderscheiden van zichtbare randen. Deze optie is alleen beschikbaar als de optie Tangent Edges is ingeschakeld.

Bend extents
Hiermee schakelt u de zichtbaarheid van de begrenzingslijnen van een plaatmetalen buiging in of uit. De begrenzingslijnen van een plaatmetalen buiging geven de locatie aan waar het plaatmetaal ombuigt of is omgevouwen in een plat plaatmetaalaanzicht.

Deze optie is alleen beschikbaar als in het corresponderende model een plat aanzicht is gedefinieerd.

Thread features
Hiermee schakelt u de zichtbaarheid van schroefdraadlijnen op schroeven en in schroefgaten in of uit.

Presentation trails
Hiermee schakelt u de zichtbaarheid van presentatiesporen in of uit. Presentatiesporen zijn lijnen in een opgesplitst aanzicht (in een presentatiebestand) die laten zien in welke richting componenten worden verplaatst naar hun positie in de assemblage.

Move
Hiermee verplaatst u het basisaanzicht nadat het in het tekengebied is geplaatst, zonder dat u de opdracht hoeft af te sluiten.

Exit
Hiermee gaat u terug naar de vorige prompt of voltooit u de opdracht, afhankelijk van de plaats van de optie in de opdrachtcyclus.

Onderwerpen in deze sectie:

Contextafhankelijke linttab Drawing View Creation
Hier kunt u de eigenschappen wijzigen van het basisaanzicht dat wordt gemaakt.

Dialoogvenster Select File
Hier kunt u het Inventor-model selecteren op basis waarvan u een basisaanzicht wilt maken.
SketchUp Pro - Stunt aanbieding