Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee kunt u een globaal VBA-project in de actieve werksessie laden.

Opmerking: VBA-software (Microsoft® Visual Basic® for Applications) wordt niet meer geïnstalleerd met AutoCAD. Ga naar http://www.autodesk.com/vba-download voor meer informatie.

Oproepmethoden

VBALOAD Knop

ac.mouse Lint: tabblad Manage > paneel Applications > Load Project
ac.mouse Menu: Tools > Macro > Load Project

Het dialoogvenster Open VBA Project (een standaarddialoogvenster voor bestandsselectie) wordt weergegeven.

VBA-projecten worden opgeslagen in een apart bestand met een .dvb-extensie. Eenmaal geladen zijn de modules en macro's van het VBA-project beschikbaar in het dialoogvenster Macros.

Er is geen grens voor het aantal VBA-projecten (Visual Basic for Applications) dat u kunt laden. Eventuele projecten waarnaar wordt verwezen door het geselecteerde project worden eveneens geladen, indien deze beschikbaar zijn.

U kunt dit dialoogvenster niet gebruiken voor het laden van ingesloten VBA-projecten. Ingesloten projecten worden geladen wanneer u de tekening met het project opent. De projecten worden uit het geheugen verwijderd wanneer u de tekening sluit.

Als u Open Visual Basic Editor selecteert, wordt de Visual Basic Editor geopend nadat het geselecteerde project is geladen. Raadpleeg de ActiveX and VBA Developer’s Guide voor meer informatie over de Visual Basic Editor.

Als FILEDIA is ingesteld op 0 (nul) of als u -vbaload invoert achter de opdrachtprompt, geeft VBALOAD opdrachtaanwijzingen weer.

De volgende prompts worden weergegeven.

Open VBA project : Voer het pad en de bestandsnaam in van het project dat u wilt openen

Als het geselecteerde project macro's bevat, wordt het dialoogvenster AutoCAD Macro Virus Protection weergegeven.

Dialoogvenster AutoCAD Macro Virus Protection

Hiermee kunt u macrovirussen uitschakelen.

Als u een tekening of projectbestand opent dat macro's bevat, kan een macrovirus actief worden en worden overgebracht naar uw computer. Elke tekening of elk projectbestand dat u vanaf dat moment opslaat, kan worden besmet met het macrovirus. Wanneer andere gebruikers de geïnfecteerde tekening of het geïnfecteerde projectbestand openen, kan het macrovirus ook worden overgebracht naar hun computers.

Het dialoogvenster AutoCAD Macro Virus Protection dat verschijnt wanneer u een tekening of een projectbestand met macro's opent, biedt u de mogelijkheid de macro's uit te schakelen. Een macrovirus kan alleen problemen veroorzaken als de macro wordt uitgevoerd.

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Always Ask Before Opening Projects with Macros
Wanneer deze optie is uitgeschakeld, wordt het dialoogvenster AutoCAD Macro Virus Protection niet meer weergegeven. U kunt de bescherming tegen macrovirussen later weer inschakelen via het dialoogvenster VBA Options.

Disable Macros
Selecteer deze optie om de tekening of het projectbestand te laden met de macro's uitgeschakeld. Gebruik Disable Macros als u denkt dat de tekening of het projectbestand geen handige macro's zal bevatten, of als u niet zeker weet van wie ze afkomstig zijn.

Wanneer u de macro's hebt uitgeschakeld, kunt u ze niet uitvoeren. U kunt de macro's nog wel bekijken, wijzigen en opslaan. U kunt de tekening of het projectbestand later sluiten en weer openen met de macro's ingeschakeld.

Enable Macros

Selecteer deze optie om de tekening of het projectbestand te laden met de macro's ingeschakeld. Gebruik Enable Macros als de tekening of het projectbestand afkomstig is van een betrouwbare bron of als u verwacht dat de tekening of het projectbestand handige macro's bevat.

Do Not Load

Als u deze knop kiest tijdens het laden van een projectbestand, wordt het proces geannuleerd en wordt het projectbestand niet geladen. Als een tekening met een ingesloten project opent, wordt de tekening geopend met de macro's uitgeschakeld.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding