Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Onderwerpen in deze sectie

VBAIDE
Hiermee wordt de Visual Basic Editor weergegeven.

VBALOAD
Hiermee kunt u een globaal VBA-project in de actieve werksessie laden.

VBAMAN
Hiermee beheert u VBA-projectbewerkingen via een dialoogvenster.

VBARUN
Hiermee wordt een VBA-macro uitgevoerd.

VBASTMT
Hiermee kunt u een VBA-statement uitvoeren bij de AutoCAD-opdrachtprompt.

VBAUNLOAD
Hiermee kunt u een globaal VBA-project uit het geheugen verwijderen.

VIEW
Hiermee worden benoemde aanzichten, camera-aanzichten, layout-aanzichten en vooraf ingestelde aanzichten opgeslagen en hersteld.

VIEWBASE
Hiermee wordt een basisaanzicht gemaakt van werkvlak- of Autodesk Inventor-modellen.

VIEWGO
Hiermee wordt een benoemd aanzicht hersteld.

VIEWPLAY
Hiermee wordt de animatie afgespeeld die aan een benoemd aanzicht is gekoppeld.

VIEWPROJ
Hiermee worden een of meer geprojecteerde aanzichten gemaakt op basis van een bestaand tekenaanzicht.

VIEWPLOTDETAILS
Geeft informatie over voltooide plot- en publicatietaken weer.

VIEWRES
Hiermee kunt u de resolutie instellen voor objecten in het actieve venster.

VIEWSTD
Hiermee definieert u de standaardinstellingen voor tekenaanzichten.

VIEWUPDATE
Hiermee werkt u tekenaanzichten bij die verouderd zijn omdat het bronmodel is gewijzigd.

VISUALSTYLES
Hiermee worden visuele stijlen gemaakt en gewijzigd, en wordt er een visuele stijl op een venster toegepast.

VLISP
Hiermee wordt de interactieve ontwikkelomgeving van Visual LISP weergegeven.

VPCLIP
Hiermee kunt u lay-outvensterobjecten bijsnijden en de vensterrand aanpassen.

VPLAYER
Hiermee wordt zichtbaarheid van lagen in vensters ingesteld.

VPMAX
Hiermee breidt u het actieve lay-outvenster uit voor bewerking.

VPMIN
Hiermee herstelt u het actieve lay-outvenster.

VPOINT
Hiermee kunt u de gezichtshoek instellen voor een 3D-visualisatie van de tekening.

VPORTS
Hiermee kunt u meerdere vensters in een werkvlak of papierkader maken.

VSCURRENT
Hiermee wordt de visuele stijl in het actieve venster ingesteld.

VSLIDE
Hiermee kunt u een diabestand in het actieve venster weergeven.

VSSAVE
Hiermee wordt een visuele stijl opgeslagen.

VTOPTIONS
Hiermee wordt een wijziging in een aanzicht als een vloeiende overgang weergegeven.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding