Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

U kunt gegevens die in externe databases zijn opgeslagen, aan grafische objecten in een tekening koppelen.

U kunt het programma gebruiken om gegevens die zijn opgeslagen in externe databaseprogramma's zoals dBASE, Oracle of Microsoft Access, aan grafische objecten te koppelen. U kunt alle functies van de externe databases gebruiken zonder dat u databaseprogramma's of querytalen hoeft te kennen. Dit gedeelte bevat echter geen gedetailleerde beschrijving van de theorie van databaseontwerp of de semantiek van SQL (Structured Query Language).

Onderwerpen in deze sectie

Externe databases gebruiken
Door databaserecords aan grafische objecten in een tekening te koppelen, kunt u krachtige databasequery's gebruiken om gegevens te filteren en te sorteren. U kunt het resultaat van een query grafisch weergeven.

Een database openen vanuit AutoCAD
Wanneer u een gegevensbron hebt geconfigureerd, kunt u de records ervan weergeven en bewerken vanuit het programma.

Databaserecords aan grafische objecten koppelen
Koppelingen verbinden grafische objecten met tabellen in een externe database.

Labels gebruiken om databasegegevens in de tekening weer te geven
Labels zijn alineatekstobjecten waarmee u in een tekening gegevens kunt weergeven, die afkomstig zijn uit geselecteerde velden in een externe databasetabel.

Query's gebruiken om databasegegevens te filteren
Een query op de database is een zoekcriterium dat u instelt om de gewenste records te zoeken.

Koppelings- en labelsjablonen en query's met andere gebruikers delen
U kunt koppelingen en koppelingssjablonen, labels en labelsjablonen, en query's exporteren en importeren.

Met koppelingen werken in bestanden uit vorige versies
U kunt ASE-koppelingen in tekeningen van Release 12, 13 en 14 converteren naar de indeling van AutoCAD 2000 of hoger. AutoCAD 2000-koppelingen kunnen worden opgeslagen in de indeling van Release 13 en 14.

Bestanden beheren met Autodesk Vault

SketchUp Pro - Stunt aanbieding