Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Zodra u een tekening hebt voltooid, kunt u een aantal methoden gebruiken om de tekening uit te voeren. U kunt de tekening op papier plotten of een bestand maken dat u in combinatie met een andere toepassing kunt gebruiken. In beide gevallen selecteert u de plotinstellingen.

Onderwerpen in deze sectie

Inleiding tot het plotten
Gebruik het dialoogvenster Plot om één lay-out of een deel van een tekening af te drukken.

Plotten (overzicht)
Wanneer u de termen en begrippen met betrekking tot plotten begrijpt, zal uw eerste plotervaring in het programma eenvoudiger zijn.

Een pagina-instelling gebruiken om plotinstellingen op te geven
U kunt een pagina-instelling gebruiken om instellingen voor uw plottaken op te slaan en opnieuw te gebruiken.

Een printer of plotter selecteren
Voordat u een tekening plot, moet u een printer of plotter selecteren. Het apparaat dat u selecteert, beïnvloedt het afdrukgebied van de tekening.

Het te plotten gebied opgeven
Wanneer u een tekening plot, moet u opgeven welk gebied van de tekening u wilt plotten. Het dialoogvenster Plot biedt de volgende opties onder Plot Area.

Papierformaat instellen
Selecteer in het dialoogvenster Plot het papierformaat dat u wilt gebruiken.

De positie van de tekening op het papier instellen
Er zijn verschillende manieren waarop u een tekening op het papier kunt plaatsen. U kunt het afdrukgebied opgeven, de positie van de plot instellen en de afdrukstand instellen.

Bepalen hoe objecten worden geplot
U kunt bepalen hoe objecten worden geplot door de plotschaal in te stellen, door plotstijlen en plotstijltabellen te gebruiken en door de laageigenschappen van een object in te stellen.

Een schermvoorbeeld van een plotterafdruk bekijken
Het is een goede gewoonte eerst een schermvoorbeeld van de geplotte tekening te genereren voordat u de tekening naar de printer of plotter stuurt. Het maken van een schermvoorbeeld bespaart tijd en materiaal.

Naar andere indelingen plotten
U kunt uw tekeningen in een aantal indelingen exporteren of plotten, zoals DWF, DWFx, DXF, PDF en WMF (Windows-metabestand). U kunt uw tekeningen ook uitvoeren in afbeeldingsindelingen, met behulp van speciaal ontworpen plotterstuurprogramma's.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding