Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Als u een tweedimensionale tekening met één aanzicht wilt maken, kunt u de tekening en de annotatie geheel in een werkvlak maken. Dit is de traditionele methode voor het maken van tekeningen met AutoCAD®.

Onderwerpen in deze sectie

Inleiding tot tekenen in een werkvlak
Het proces van het maken en plotten van een tekeningbestand in een werkvlak is heel anders dan het proces van tekenen met de hand.

Tekenen, schaal instellen en annotaties maken in een werkvlak
Als u vanuit een werkvlak tekent en plot, moet u een schaalfactor bepalen en toepassen om annotaties voor objecten te maken voordat u plot.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding