Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Als een tekeningbestand beschadigd is of als het programma onverwacht wordt beƫindigd, kunt u de gegevens geheel of gedeeltelijk herstellen met opdrachten voor het zoeken en corrigeren van fouten of door een reservekopiebestand terug te zetten.

Onderwerpen in deze sectie

Een beschadigd tekeningbestand repareren
Als een tekeningbestand beschadigd is, kunt u de gegevens geheel of gedeeltelijk herstellen met opdrachten voor het zoeken en corrigeren van fouten.

Reservekopiebestanden maken en terugzetten
Met reservekopiebestanden kunt u uw tekeninggegevens beveiligen. Als er een probleem optreedt, kunt u een reservekopiebestand van uw tekening terugzetten.

Herstellen van een systeemfout
Door een hardwareprobleem, een stroomstoring of een softwareprobleem kan dit programma onverwacht beƫindigd worden. Als dit gebeurt, kunt u de tekeningbestanden die geopend waren herstellen.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding