Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Onderwerpen in deze sectie

SAVE
Hiermee kunt u de tekening opslaan onder de huidige of een andere bestandsnaam.

SAVEAS
Hiermee wordt een kopie van de actieve tekening onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.

SCALE
Hiermee worden geselecteerde objecten vergroot of verkleind, maar blijven de proporties van het object na het schalen hetzelfde.

SCALELISTEDIT
Hiermee wordt de lijst met schalen geregeld die beschikbaar zijn voor lay-outvensters, paginalay-outs en plotten.

SCALETEXT
Hiermee vergroot of verkleint u geselecteerde tekstobjecten of verkleinen zonder de locatie te wijzigen.

SCRIPT
Hiermee voert u een reeks opdrachten uit via een scriptbestand.

SECTION
Hiermee wordt een 2D-entiteit gemaakt met behulp van het snijpunt van een vlak en volumen, oppervlakken of mesh.

SECTIONPLANE
Hiermee maakt u een doorsnedeobject dat als snijvlak door 3D-objecten dient.

SECTIONPLANEJOG
Hiermee kunt u een verschoven segment aan een doorsnedeobject toevoegen.

SECTIONPLANESETTINGS
Hiermee stelt u de weergaveopties voor het geselecteerde doorsnedevlak in.

SECTIONPLANETOBLOCK
Hiermee slaat u geselecteerde doorsnedevlakken op als 2D- of 3D-blokken.

SECURITYOPTIONS
Hiermee geeft u opties voor wachtwoorden en digitale handtekeningen voor een tekeningbestand op.

SEEK
Hiermee wordt een webbrowser geopend en de startpagina van Autodesk Seek weergegeven.

SELECT
Hiermee kunt u geselecteerde objecten opnemen in de selectiegroep Previous.

SELECTSIMILAR
Hiermee worden vergelijkbare objecten aan de selectiegroep toegevoegd op basis van geselecteerde objecten.

SETBYLAYER
Hiermee worden de eigenschapsvervangingen van geselecteerde objecten naar ByLayer gewijzigd.

SETIDROPHANDLER
Hiermee wordt het standaardtype i-drop-inhoud gespecificeerd voor de huidige Autodesk-toepassing.

SETVAR
Hiermee kunt u de waarde van systeemvariabelen weergeven of wijzigen.

SHADEMODE
Hiermee start u de opdracht VSCURRENT.

SHAPE
Hiermee kunt u een vorm invoegen uit een vormbestand dat met LOAD geladen is.

SHAREWITHSEEK
Hiermee laadt u blokken of tekeningen naar de website van Autodesk Seek.

SHEETSET
Hiermee wordt de Sheet Set Manager geopend.

SHELL
Hiermee roept u opdrachten van het besturingssysteem op.

SHOWPALETTES
Hiermee worden verborgen paletten opnieuw weergegeven.

SIGVALIDATE
Hiermee wordt informatie weergegeven over de digitale handtekening die aan een tekeningbestand gekoppeld wordt.

SKETCH
Hiermee maakt u een reeks vrij getekende lijnsegmenten.

SLICE
Hiermee maakt u nieuwe 3D-volumen en oppervlakken door bestaande objecten door te snijden (te verdelen).

SNAP
Hiermee beperkt u de bewegingen van de cursor tot bepaalde intervallen.

SOLDRAW
Hiermee genereert u met SOLVIEW gemaakte profielen en secties in lay-outvensters.

SOLID
Hiermee maakt u opgevulde drie- en vierhoeken.

SOLIDEDIT
Hiermee bewerkt u vlakken en randen van 3D-volumeobjecten.

SOLPROF
Hiermee maakt u 2D-profielafbeeldingen van 3D-volumen voor weergave in een lay-outvenster.

SOLVIEW
Hiermee maakt u automatisch orthogonale aanzichten, lagen en lay-outvensters voor 3D-modellen.

SPACETRANS
Hiermee worden in een lay-out equivalente werkvlak- en papierkaderlengten berekend.

SPELL
Hiermee controleert u spelling in een tekening.

SPHERE
Hiermee maakt u een 3D-volumebol.

SPLINE
Hiermee maakt u een vloeiende kromme die door plaatsingspunten of langs stuurhoekpunten gaat.

SPLINEDIT
Hiermee kunt u een spline of spline-polylijn bewerken.

SPOTLIGHT
Hiermee wordt een spotlight gemaakt dat een lichtkegel in een bepaalde richting uitstraalt.

STANDARDS
Hiermee beheert u de koppeling van standaardbestanden met tekeningen.

STATUS
Hiermee geeft u statistische gegevens over de tekening, modi en begrenzingen weer.

STLOUT
Hiermee slaat u volumen in een ASCII-bestand of binair bestand op.

STRETCH
Hiermee worden objecten uitgerekt die door een selectievenster of veelhoek gekruist worden.

STYLE
Hiermee kunt u tekststijlen maken, wijzigen of opgeven.

STYLESMANAGER
Hiermee wordt de Plot Style Manager weergegeven, waarin u plotstijltabellen kunt herzien.

SUBTRACT
Hiermee combineert u geselecteerde 3D-volumen of 2D-entiteiten door aftrekken.

SUNPROPERTIES
Hiermee wordt het venster Sun Properties weergegeven.

SURFBLEND
Hiermee maakt u een ononderbroken Blend-oppervlak tussen twee bestaande oppervlakken.

SURFEXTEND
Hiermee wordt een oppervlak met een opgegeven afstand verlengd.

SURFFILLET
Hiermee maakt u een afgerond oppervlak tussen twee bestaande oppervlakken.

SURFNETWORK
Hiermee maakt u een oppervlak in de ruimte tussen verschillende oppervlakken in de U- en V-richting (inclusief randsubobjecten van oppervlakken en volumen).

SURFOFFSET
Hiermee maakt u een parallel oppervlak op een opgegeven afstand van het oorspronkelijke oppervlak.

SURFPATCH
Hiermee maakt u een nieuw oppervlak door over de rand van een oppervlak een boog te plaatsen die een gesloten lus vormt.

SURFSCULPT
Hiermee worden oppervlakken die een waterdicht gebied begrenzen, bijgesneden en gecombineerd om een volume te maken.

SURFTRIM
Hiermee worden gedeelten van een oppervlak bijgesneden waar het een ander oppervlak of type geometrie raakt.

SURFUNTRIM
Hiermee wordt oppervlaktegebieden vervangen die verwijderd zijn door de opdracht SURFTRIM.

SWEEP
Hiermee wordt een 3D-volume of -oppervlak gemaakt door een 2D- of 3D-object of -subobject langs een pad te sturen.

SYSWINDOWS
Hiermee rangschikt u vensters en pictogrammen wanneer het toepassingsvenster gedeeld wordt met externe toepassingen.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding