Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Handleiding

HP Workstations

HP Workstation demonstratie dagen

De Query Editor bestaat uit een reeks tabbladen waarmee u query's kunt maken en uitvoeren.

Oproepmethoden
Menu: dbConnect Queries New Query on an External Table, New Query on a Link Template of Edit Query. (Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u het databaseobject kunt selecteren waarop u een query wilt uitvoeren.)
Werkbalk: dbConnect-knoppen Selecteer een databasetabel of koppelingsjabloon in de dbConnect Manager en klik op de knop New Query.
Werkbalk: Data View-knoppen Klik op de knop Query of Return to Query in het venster Data View.
Snelmenu: Klik met de rechtermuisknop op een databasetabel of een koppelingsjabloon in de dbConnect Manager en kies New Query, of klik met de rechtermuisknop op een query en kies Edit.

Overzicht
Als u een nieuwe query maakt, wordt eerst het dialoogvenster New Querygeopend.

Tabblad Quick Query (Query Editor)

Op dit tabblad kunt u eenvoudige query's maken op basis van een enkel databaseveld, een enkele operator en een enkele waarde.

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Field (veld)
Hiermee ziet u een lijst met velden in de actieve databasetabel. Kies het veld waarop u de query wilt uitvoeren.

Operator
Hier ziet u een lijst met beschikbare operatoren die in de query kunnen worden toegepast. Zie Eenvoudige query's maken in de Gebruikershandleiding voor meer informatie over operatoren.

Value
Dit vak bevat een waarde voor het veld dat u gebruikt voor het maken van uw query.

Look Up Values
Als u deze optie selecteert, wordt een lijst met alle waarden voor het opgegeven veld in de databasetabel weergegeven in het dialoogvenster Column Values. In dit venster kunt u de gewenste waarde selecteren.

Indicate Records in Data View
Hier worden de records vermeld die voldoen aan het zoekcriterium in het venster Data View.

Indicate Objects in Drawing
Hier worden de gekoppelde objecten vermeld die voldoen aan het zoekcriterium in de actieve tekening.

Execute
Als u deze optie kiest, wordt de voltooide query uitgevoerd en wordt het dialoogvenster gesloten.

Close
Hiermee sluit u het dialoogvenster zonder de query uit te voeren.

Store
Hiermee slaat u de query op met de actieve tekening.

opties
Opent het dialoogvenster Data View and Query Options.

Tabblad Range Query (Query Editor)

Op dit tabblad kunt u een query maken die resulteert in alle records of objecten die binnen een bepaald bereik van waarden vallen.

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Field (veld)
Hiermee ziet u een lijst met velden in de actieve databasetabel. Kies het veld waarop u de query wilt uitvoeren.

From

Hier geeft u de beginwaarde van het bereik op. Het query-resultaat bestaat uit alle records of grafische objecten die groter zijn dan of gelijk zijn aan deze waarde.

Look Up Values (From, Through)
Als u deze optie selecteert, wordt een lijst met alle waarden voor het opgegeven veld in de databasetabel weergegeven in het dialoogvenster Column Values. In dit venster kunt u de gewenste waarde selecteren.

Through
Hier geeft u de eindwaarde van het bereik op. Het query-resultaat bestaat uit alle records of grafische objecten kleiner dan of gelijk aan deze waarde.

Indicate Records in Data View
Hier worden de records vermeld die voldoen aan het zoekcriterium in het venster Data View.

Indicate Objects in Drawing
Hier worden de gekoppelde objecten vermeld die voldoen aan het zoekcriterium in de actieve tekening.

Execute
Als u deze optie kiest, wordt de voltooide query uitgevoerd en wordt het dialoogvenster gesloten.

Close

Hiermee sluit u het dialoogvenster zonder de query uit te voeren.

Store
Hiermee slaat u de query op met de actieve tekening.

opties
Opent het dialoogvenster Data View and Query Options.

Tabblad Query Builder (Query Editor)

Op dit tabblad kunt u query's maken op basis van meerdere zoekcriteria. U kunt criteria groeperen tussen haakjes, de velden selecteren die in het query-resultaat moeten worden weergegeven en een sorteervolgorde voor de velden opgeven.

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Raster in Query Builder
In dit gedeelte kunt u query's maken op basis van meerdere zoekparameters.

Parenthetical Grouping
Hier kunt u een reeks zoekcriteria groeperen door ze tussen haakjes te plaatsen. U kunt in een enkele statement maximaal vier sets haakjes nesten. U plaatst een openingshaakje door te klikken in de cel links van de eerste cel onder Field die u wilt groeperen. U plaatst een afsluithaakje door te klikken in de cel rechts van de laatste cel onder Value die u wilt groeperen.

Field (veld)
Hier kunt u een of meer velden selecteren die u in de query wilt opnemen. Dubbelklik in de actieve rij op de cel onder Field om een lijst weer te geven met velden in de actieve databasetabel die u kunt gebruiken voor het maken van de query. Als u een extra parameter wilt toevoegen, geeft u een operator en een waarde op voor de actieve rij en selecteert u vervolgens de cel onder Logical.

Operator

Hier kunt u de operator selecteren die u wilt toepassen op de query-voorwaarde voor de actieve rij. Dubbelklik in de actieve rij op de cel onder Operator om een lijst weer te geven met operatoren die u kunt gebruiken voor het maken van de query.

Value
Hier kunt u een waarde opgeven voor de query-voorwaarde van de actieve rij. Klik in de cel onder Value en typ een waarde of kies de knop [...] om een lijst met beschikbare waarden voor het geselecteerde veld weer te geven in het dialoogvenster Column Values.

Logical
Hier kunt u een And- of een Or-operator opnemen in de query-statement. Klik in de cel onder Logical om de waarde And op te nemen. Als u de waarde wilt wijzigen in Or klikt u nogmaals in de cel onder Logical.

Fields in Table
Hier ziet u een lijst met beschikbare velden in de actieve databasetabel. In deze lijst kiest u de velden die u wilt weergeven in het venster Data View wanneer de query wordt uitgevoerd. Als u geen velden selecteert, worden alle velden in de databasetabel weergegeven. Als u dubbelklikt op een veld in deze lijst en Add (Show Fields) kiest, wordt het veld toegevoegd aan de lijst met velden die in het venster Data View zullen worden weergegeven als resultaat van de query. U kunt velden ook toevoegen door ze naar het gebied onder Show Fields of Sort By te slepen.

Show Fields
Hier geeft u de velden op die moeten worden weergegeven in het venster Data View wanneer de query wordt uitgevoerd. U kunt een veld uit deze lijst verwijderen door het naar een willekeurig gebied in het tabblad Query Builder te slepen.

Add (Show Fields)
Met deze knop voegt u velden toe die als resultaat van de query in het venster Data View moeten worden weergegeven. U moet eerst een veld selecteren in de lijst Fields in Table en vervolgens op Add klikken om het veld toe te voegen.

Sort By
Hier kunt u een sorteervolgorde opgeven voor het query-resultaat. Het veld dat u als eerste toevoegt aan de lijst onder Sort By fungeert als het primaire sorteercriterium. Als u de sorteervolgorde voor een veld wilt wijzigen, sleept u het veld naar een andere plaats in de lijst onder Sort By. De velden worden standaard in een oplopende sorteervolgorde toegevoegd aan de lijst onder Sort By. Als u een aflopendesorteervolgorde wilt toepassen, selecteert u een veld en kiest u de pijlknop voor oplopend/aflopend sorteren of dubbelklikt u op het veld. U kunt een veld verwijderen door het uit de lijst naar een willekeurig gebied op het tabblad Query Builder te slepen, of door het te selecteren en op DELETE te drukken.

Add (Sort By)
Hiermee voegt u een veld toe aan de lijst onder Sort By. U moet eerst het veld selecteren in de lijst onder Fields in Table en vervolgens op Add klikken om het veld toe te voegen. U kunt dit herhalen voor eventuele andere velden die u aan de zoekbewerking wilt toevoegen.

Oplopend/aflopend sorteren (pijlknop)
Hiermee kunt u de sorteervolgorde voor het geselecteerde veld omkeren. Als u op deze knop klikt en er is een oplopende volgorde geselecteerd, wordt deze gewijzigd in een aflopende volgorde, en vice versa.

Indicate Records in Data View
Hier worden de records vermeld die voldoen aan de zoekcriteria in het venster Data View.

Indicate Objects in Drawing
Hier worden de gekoppelde objecten vermeld die voldoen aan de zoekcriteria in de actieve tekening.

Execute
Als u deze optie kiest, wordt de voltooide query uitgevoerd en wordt het dialoogvenster gesloten.

Close
Hiermee sluit u het dialoogvenster zonder de query uit te voeren.

Store
Hiermee slaat u de query op met de actieve tekening.

opties
Opent het dialoogvenster Data View and Query Options.

Op dit tabblad kunt u een query maken die resulteert in alle records of objecten die binnen een bepaald bereik van waarden vallen.

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Field (veld)
Hiermee ziet u een lijst met velden in de actieve databasetabel. Kies het veld waarop u de query wilt uitvoeren.

From
Hier geeft u de beginwaarde van het bereik op. Het query-resultaat bestaat uit alle records of grafische objecten die groter zijn dan of gelijk zijn aan deze waarde.

Look Up Values (From, Through)
Als u deze optie selecteert, wordt een lijst met alle waarden voor het opgegeven veld in de databasetabel weergegeven in het dialoogvenster Column Values. In dit venster kunt u de gewenste waarde selecteren.

Through
Hier geeft u de eindwaarde van het bereik op. Het query-resultaat bestaat uit alle records of grafische objecten kleiner dan of gelijk aan deze waarde.

Indicate Records in Data View
Hier worden de records vermeld die voldoen aan het zoekcriterium in het venster Data View.

Indicate Objects in Drawing

Hier worden de gekoppelde objecten vermeld die voldoen aan het zoekcriterium in de actieve tekening.

Execute
Als u deze optie kiest, wordt de voltooide query uitgevoerd en wordt het dialoogvenster gesloten.

Close
Hiermee sluit u het dialoogvenster zonder de query uit te voeren.

Store
Hiermee slaat u de query op met de actieve tekening.

opties

Opent het dialoogvenster Data View and Query Options

Tabblad SQL Query (Query Editor)

Op dit tabblad kunt u een query-statement maken die voldoet aan het SQL 92-protocol. Het tabblad SQL Query bestaat uit een SQL-teksteditor, een tekstvak waarin u een vrije-vorm query-statement kunt typen, en een aantal knoppen die u kunt gebruiken voor het maken van een query. Aangezien niet alle databasebeheersystemen volledig voldoen aan de SQL 92-standaard, doet u er verstandig aan in uw systeemdocumentatie te controleren welke SQL-opdrachten voor uw database kunnen worden gebruikt.

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

SQL Tekst Editor
In dit vak kunt u een vrije-vorm SQL-query typen of elementen toevoegen met de diverse SQL Query-tools.

Tabel
Hier ziet u een lijst met alle databasetabellen die in de actieve gegevensbron beschikbaar zijn. U kunt een databasetabel aan de SQL-teksteditor toevoegen door op de tabel te dubbelklikken, door de tabel te selecteren en op Add te klikken naast Table, door de tabel uit de lijst onder Table naar de SQL-teksteditor te slepen of door de naam van de tabel direct in de SQL-teksteditor te typen.

Add (Table)
Als u hierop klikt, wordt de geselecteerde databasetabel aan de SQL-teksteditor toegevoegd.

Fields
Hier ziet u een lijst met velden in de geselecteerde databasetabel. U kunt een veld aan de SQL-teksteditor toevoegen door op het veld te dubbelklikken, door het veld te selecteren en op Add te klikken naast Field of door het veld uit de lijst onder Field naar de SQL-teksteditor te slepen.

Add (Fields)
Als u hierop klikt, wordt het geselecteerde veld aan de SQL-teksteditor toegevoegd.

Operator
Hier ziet u een lijst met operatoren die in de query kunnen worden toegepast.

Add (Operator)
Als u hierop klikt, wordt de geselecteerde operator aan de SQL-teksteditor toegevoegd.

Values
Hier kunt u een waarde opgeven voor het geselecteerde veld.

Add (Values)
Als u hierop klikt, wordt de waarde die u hebt opgegeven onder Values aan de SQL-teksteditor toegevoegd.

[...]-knop
Als u hierop klikt, wordt een lijst met alle beschikbare waarden voor het opgegeven veld in de geselecteerde databasetabel weergegeven in het dialoogvenster Column Values. In dit venster kunt u de waarde selecteren die u op de query wilt toepassen.

Indicate Records in Data View
Hier worden de records vermeld die voldoen aan de zoekcriteria in het venster Data View.

Indicate Objects in Drawing
Hier worden de gekoppelde objecten vermeld die voldoen aan de zoekcriteria in de actieve tekening.

Execute
Als u deze optie kiest, wordt de voltooide query uitgevoerd en wordt het dialoogvenster gesloten.

Close
Hiermee sluit u het dialoogvenster zonder de query uit te voeren.

Store
Hiermee slaat u de query op met de actieve tekening.

Check
Hiermee kunt u controleren of de juiste syntaxis voor de SQL-query is gebruikt, zonder de query daadwerkelijk uit te voeren. Zodoende kunt u syntaxisfouten opsporen voordat u de query uitvoert.

opties
Opent het dialoogvenster Data View and Query Options.


 

SketchUp Pro - Stunt aanbieding