Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Wanneer u de termen en begrippen met betrekking tot plotten begrijpt, zal uw eerste plotervaring in het programma eenvoudiger zijn.

Plotter Manager
De Plotter Manager is een venster waarin de PC3-bestanden (plotterconfiguratie) worden weergegeven voor elke niet-systeemprinter die u installeert. Als u andere standaardeigenschappen dan in Windows® wilt gebruiken, kunt u ook plotterconfiguratiebestanden maken voor Windows-systeemprinters. Plotterconfiguratie-instellingen hebben betrekking op poortinformatie, de kwaliteit van raster- en vectorafbeeldingen, papierformaten en aangepaste eigenschappen die afhankelijk zijn van het type plotter.

Plotter Manager bevat de wizard Add-a-Plotter. Dit is de belangrijkste functie voor het maken van plotterconfiguraties. De wizard Add-a-Plotter vraagt u om informatie over de plotter die u wilt instellen.

Lay-outs
Een lay-out staat voor een geplotte pagina. U kunt net zo veel lay-outs maken als u nodig hebt. Elke lay-out wordt opgeslagen op een apart lay-outtabblad en kan aan een andere pagina-instelling gekoppeld worden.

Elementen die alleen op een geplotte pagina verschijnen, zoals titelblokken en notities, worden getekend in het papierkader van een lay-out. De objecten in de tekening worden gemaakt in het modelvlak op het tabblad Model. Als u deze objecten in de lay-out wilt bekijken, maakt u lay-outvensters.

Lay-outintialisatie
Lay-outinitalisatie is een proces waarbij een eerder ongebruikt lay-out actief wordt gemaakt door op de tab ervan te klikken.

Een lay-out bevat geen plotinstellingen vóór initialisatie. Na initialisatie kunt u in lay-outs tekenen, ze publiceren en als tekenbladen aan sets tekenbladen toevoegen (nadat de tekening is opgeslagen).

Page Setups
Wanneer u een lay-out maakt, geeft u een plotter en instellingen zoals een paginaformaat en plotrichting op. Deze instellingen worden in een pagina-instelling opgeslagen. U kunt deze instellingen voor lay-outs en voor het tabblad Model opgeven met de Page Setup Manager. U kunt pagina-instellingen een naam geven en opslaan zodat u ze voor andere lay-outs opnieuw kunt gebruiken.

Als u niet alle instellingen in het dialoogvenster Page Setup opgeeft wanneer u een lay-out maakt, kunt u de pagina instellen net voordat u gaat plotten. U kunt een pagina-instelling ook overschrijven op het moment dat u gaat plotten. U kunt de nieuwe pagina-instelling tijdelijk, dus alleen voor de actieve plot, gebruiken, maar u kunt de nieuwe pagina-instelling ook opslaan.

Plotstijlen
Met een plotstijl bepaalt u hoe een object of laag wordt geplot. Daartoe geeft u ploteigenschappen op, zoals lijndikte, kleur en opvulstijl. Plotstijltabellen bevatten groepen plotstijlen. In het venster Plot Style Manager staan alle plotstijltabellen die beschikbaar zijn.

Er zijn twee plotstijltypes: kleurafhankelijk en benoemd. In een tekening kan maar één type plotstijltabel worden gebruikt. U kunt een plotstijltabel converteren van het ene type naar het andere. U kunt ook het type plotstijltabel wijzigen dat een tekening gebruikt.

Voor kleurafhankelijke plotstijltabellen bepaalt de kleur van het object hoe het wordt geplot. Deze plotstijltabelbestanden hebben de extensie .ctb. Kleurafhankelijke plotstijlen kunt u niet direct aan objecten toekennen. U moet de kleur van een object veranderen om te bepalen hoe een object wordt geplot. Zo worden alle rode objecten in een tekening op dezelfde wijze geplot.

Benoemde plotstijltabellen gebruiken plotstijlen die direct zijn toegewezen aan objecten en lagen. Deze plotstijltabelbestanden hebben de extensie .stb. Als u deze gebruikt, kunt u elk object in een tekening op een andere manier plotten, ongeacht de kleur van het object.

Plotaanduiding
Een plotaanduiding is een regel tekst die aan uw plot wordt toegevoegd. U kunt in het dialoogvenster Plot Stamp opgeven waar deze tekst zich op de plot bevindt. Schakel deze optie in om opgegeven informatie voor de plotaanduiding (naam van de tekening, lay-outnaam, datum en tijd, enzovoort) toe te voegen aan een tekening die naar een apparaat wordt geplot. U kunt de gegevens van de plotaanduiding opslaan in een logbestand in plaats van deze te plotten, maar u kunt de gegevens ook zowel opslaan als plotten.

Opmerking: Een tekeningbestand of sjabloonbestand dat met een educatieve versie is gemaakt, wordt altijd met de volgende plotaanduiding geplot: PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT. Blokken en xref's die met een educatieve versie zijn gemaakt en in een commerciële versie worden gebruikt, krijgen ook de plotaanduiding van de educatieve versie.


Procedure

Ga als volgt te werk om een tekening te plotten:

1. Klik op tabblad Outputpaneel PlotPlot. Typ plot achter de opdrachtprompt.
2. Selecteer in het dialoogvenster Plot een plotter in de lijst Name onder Printer/Plotter.
3. Selecteer onder Paper Size een papierformaat in het vak Paper Size.
4. (Optioneel) Voer onder Number of Copies het aantal te plotten exemplaren in.
5. Specificeer onder Plot Area het deel van uw tekening dat u wilt plotten.
6. Selecteer onder Plot Scale een schaal in het vak Scale.
7. Klik op de knop More Options om meer opties weer te geven.
8. (Optioneel) Selecteer onder Plot Style Table (Pen Assignments) een plotstijltabel in het vak Name.
9. (Optioneel) Selecteer de gewenste instellingen onder Shaded Viewport Options en Plot Options.
Opmerking: De plotrastering gebeurt tijdens het plotten en wordt niet opgeslagen met de tekening.
10. Kies een afdrukstand onder Drawing Orientation.
11. Klik op OK. Als u niet wilt plotten vanuit het dialoogvenster maar vanaf de opdrachtprompt, gebruikt u -PLOT.

Plotten op de achtergrond in- of uitschakelen

1. Klik op menu Application  Options.Typ options achter de opdrachtprompt.
2. In het dialoogvenster Options, schakelt u de optie Enable Background Plot When Plotting in of uit onder Background Processing Options op het tabblad Plot en Publish.
3. Klik op OK.
Opmerking: Wanneer u op de achtergrond plot, kunt u onmiddellijk naar uw tekening terugkeren. Terwijl een plottaak op de achtergrond verwerkt wordt, kunt u de status van uw taak controleren door uw cursor op het plotterpictogram in de statusbalk te plaatsen. U kunt ook details over alle voltooide taken bekijken vanuit de actieve programmasessie.

De status van een plottaak controleren die momenteel op de achtergrond verwerkt wordt

  • Plaats uw muis op het plotterpictogram in de statusbalk. De knopinfo geeft de status van de plottaak weer.


Een plottaak die op de achtergrond verwerkt wordt, geheel of gedeeltelijk annuleren.

  • Klik in de statusbalk met de rechtermuisknop op het plotterpictogram. Klik op Cancel Sheet <tekenbladnaam> of Cancel Entire Job.

Details over een geplotte taak bekijken

1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op tabblad Output > paneel Plot > View Details.
  • Klik op het plotterpictogram in de statusbalk.

2. Bekijk details van geplotte taken in het dialoogvenster Plot and Publish Details.

Opdrachten

OPTIONS
Hiermee past u de programmainstellingen aan.

PAGESETUP
Hiermee kunt u de pagina-indeling, het plotapparaat, papierformaat en andere instellingen voor elke nieuwe lay-out bepalen.

PCINWIZARD
Hiermee geeft u een wizard weer voor het importeren van plotinstellingen van PCP- en PC2-configuratiebestanden in het tabblad Model of in de actieve lay-out.

PLOT
Hiermee plot u een tekening naar een plotter, printer of bestand.

PLOTSTAMP
Hiermee plaatst u een plotaanduiding op een opgegeven hoek van elke tekening en slaat u deze op in een logbestand.

PLOTTERMANAGER
Hiermee geeft u de Plotter Manager weer, waarmee u een plotterconfiguratie kunt toevoegen of bewerken.

STYLESMANAGER
Hiermee wordt de Plot Style Manager weergegeven, waarin u plotstijltabellen kunt herzien.

VIEWPLOTDETAILS
Geeft informatie over voltooide plot- en publicatietaken weer.

Systeemvariabelen

BACKGROUNDPLOT
Deze systeemvariabele bepaalt of plotten op achtergrond in- of uitgeschakeld is voor plot- en publiceerbewerkingen.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding