Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Onderwerpen in deze sectie

PAGESETUP
Hiermee kunt u de pagina-indeling, het plotapparaat, papierformaat en andere instellingen voor elke nieuwe lay-out bepalen.

PAN
Hiermee verplaatst u het aanzicht vlak ten opzichte van het scherm.

PARAMETERS
Hiermee bestuurt u de gekoppelde parameters die gebruikt worden in de tekening.

PARTIALOAD
Hiermee laadt u aanvullende geometrie in een gedeeltelijk geopende tekening.

PARTIALOPEN
Hiermee laadt u geometrie en benoemde objecten vanuit een geselecteerd aanzicht of een geselecteerde laag in een tekening.

PASTEASHYPERLINK
Hiermee maakt u een hyperlink naar een bestand, en koppelt u deze aan een geselecteerd object.

PASTEBLOCK
Met deze optie plakt u objecten van het Klembord als een blok in de actieve tekening.

PASTECLIP
Met deze optie plakt u objecten van het Klembord in de actieve tekening.

PASTEORIG
Met deze optie plakt u objecten van het Klembord in de actieve tekening met de oorspronkelijke coördinaten.

PASTESPEC
Met deze optie plakt u objecten van het Klembord in de actieve tekening en beheert u de gegevensindeling.

PCINWIZARD
Hiermee geeft u een wizard weer voor het importeren van plotinstellingen van PCP- en PC2-configuratiebestanden in het tabblad Model of in de actieve lay-out.

PDFADJUST
Hiermee worden de instellingen voor vervaging, contrast en monochroom van een PDF-underlay aangepast.

PDFATTACH
Hiermee wordt een PDF-bestand als een underlay in de actieve tekening ingevoegd.

PDFCLIP
Hiermee wordt de weergave van een geselecteerde PDF-underlay bijgesneden op een gespecificeerde grens.

PDFLAYERS
Hiermee wordt de weergave van lagen in een PDF-underlay bepaald.

PEDIT
Hiermee worden polylijnen en 3D-veelhoekmeshes bewerkt.

PFACE
Hiermee tekent u een 3D-veelvlakmesh met behulp van opgegeven hoekpunten.

PLAN
Hiermee wordt het orthografische aanzicht van het XY-vlak van een door de gebruiker opgegeven coördinatenstelsel weergegeven.

PLANESURF
Hiermee maakt u een planair oppervlak.

PLINE
Hiermee wordt een 2D-polylijn gemaakt.

PLOT
Hiermee plot u een tekening naar een plotter, printer of bestand.

PLOTSTAMP
Hiermee plaatst u een plotaanduiding op een opgegeven hoek van elke tekening en slaat u deze op in een logbestand.

PLOTSTYLE
Hiermee beheert u de benoemde plotstijlen die aan de actieve lay-out gekoppeld zijn en aan objecten kunnen worden toegewezen.

PLOTTERMANAGER
Hiermee geeft u de Plotter Manager weer, waarmee u een plotterconfiguratie kunt toevoegen of bewerken.

PNGOUT
Hiermee slaat u geselecteerde objecten op in een bestand met een Portable Network Graphics-indeling.

POINT
Hiermee wordt een puntobject gemaakt.

POINTCLOUD
Hiermee beschikt u over opties om een geïndexeerd puntenwolkbestand te maken en te koppelen.

POINTLIGHT
Hiermee wordt een puntlicht gemaakt dat vanuit een bepaald standpunt in alle richtingen licht uitstraalt.

POLYGON
Hiermee tekent u een gelijkzijdige gesloten polylijn.

POLYSOLID
Hiermee wordt een muurachtig 3D-polyvolume gemaakt.

PRESSPULL
Hiermee worden omkaderde gebieden ingedrukt of uitgetrokken.

PREVIEW
Hiermee geeft u de tekening weer zoals deze geplot gaat worden.

PROJECTGEOMETRY
Hiermee projecteert u punten, lijnen of krommen uit verschillende richtingen op een 3D-volume of oppervlak.

PROPERTIES
Hiermee bepaalt u eigenschappen van bestaande objecten.

PSETUPIN
Hiermee importeert u een door de gebruiker gedefinieerde pagina-instelling in een nieuwe tekeninglay-out.

PSPACE
Hiermee schakelt u in een lay-out van het werkvlak in een venster naar het papierkader.

PUBLISH
Hiermee worden tekeningen naar DWF-, DWFx- of PDF-bestanden of naar plotters gepubliceerd.

PUBLISHTOWEB
Hiermee maakt u HTML-pagina’s waarin afbeeldingen van geselecteerde tekeningen zijn opgenomen.

PURGE
Hiermee kunt u ongebruikte items, zoals blokdefinities en lagen, uit de tekening verwijderen.

PYRAMID
Hiermee maakt u een 3D-volumepiramide.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding