Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee maakt u concentrische cirkels, evenwijdige lijnen en evenwijdige bogen.

Oproepmethoden

OFFSET Knop


ac.mouse Lint: tabblad Home > paneel Modify > Offset
ac.mouse Menu: Modify > Offset
ac.mouse Werkbalk: Modify

U kunt een object parallel verplaatsen met een opgegeven afstand of door een punt. Nadat u objecten parallel hebt verplaatst, kunt u ze bijsnijden en uitrekken om op een efficiënte manier tekeningen met vele parallelle lijnen en krommen te maken.

De opdracht OFFSET wordt voor het gemak opnieuw weergegeven. Druk op Enter om de opdracht af te sluiten.

De volgende prompts worden weergegeven.

Current settings: Erase source = actieve instelling Layer = actieve instelling OFFSETGAPTYPE = actieve instelling

Specify Offset Distanceor [Through/Erase/Layer] : geef een afstand op, voer een optie in of druk op Enter

Offset Distance
Hiermee maakt u een object op een door u opgegeven afstand van een reeds aanwezig object.Exit
Hiermee sluit u de opdracht OFFSET af.

Multiple

Hiermee wordt de modus Multiple Offset ingeschakeld, waarmee de verschuiving opnieuw uitgevoerd wordt met de actieve verschuivingsafstand.

Undo
Hiermee wordt de vorige verschuiving ongedaan gemaakt.

Through
Hiermee maakt u een object dat door een opgegeven punt gaat.
OpmerkingWanneer u een polylijn verplaatst, verkrijgt u de beste resultaten wanneer u het doorlooppunt dicht bij het middelpunt van een lijnsegment zet, niet nabij een hoek.

 

  • Exit
  • Multiple
  • Undo

Erase
Hiermee wordt het bronobject gewist nadat het verschoven is.

Layer
Hiermee wordt bepaald of verschuivingsobjecten op de actieve laag of op de laag van het bronobject gemaakt worden.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding