Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Met de Sheet Set Manager kunt u tekening-layouts in benoemde sets tekenbladen ordenen. De tekenbladen in een set tekenbladen kunnen als een eenheid verzonden, gepubliceerd en gearchiveerd worden.
Onderwerpen in deze sectie

Inleiding voor sets tekenbladen
Een set tekenbladen is een geordende verzameling tekenbladen uit verschillende tekeningbestanden. Een tekenblad is een geselecteerde lay-out uit een tekeningbestand.

De interface van de Sheet Set Manager begrijpen
Met behulp van de besturingselementen in de Sheet Set Manager kunt u tekenbladen in een set tekenbladen maken, ordenen en beheren.

Een set tekenbladen maken en beheren
Er zijn verschillende methoden om een set tekenbladen samen te stellen en te organiseren. U kunt ook relevante informatie bij een set tekenbladen en zijn componenten opnemen.

Sets tekenbladen publiceren, verzenden en archiveren

Nadat u tekeningen in een set tekenbladen heeft geordend, kunt u de set tekenbladen als een pakket publiceren, verzenden en archiveren.

Sets tekenbladen in een team gebruiken
U kunt sets tekenbladen in een team gebruiken waarbij netwerktoegang, internetsamenwerking en e-mailverzending nodig kan zijn. Het team kan ook mensen opnemen die software zonder Sheet Set Manager gebruiken.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding