Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

U kunt met verschillende bestandstypes werken, ook bestanden die met andere toepassingen, en bestanden die in eerdere versies van het programma gemaakt zijn. U kunt ook zoekpaden opgeven voor tekeningen en ondersteunende bestanden.

Onderwerpen in deze sectie

Andere bestandsindelingen importeren
U kunt bestanden in uw tekening importeren die geen DWG-bestanden zijn en met andere toepassingen zijn gemaakt.

Bestanden als underlays koppelen
U kunt DWF-, DWFx-, PDF- en DGN-bestanden als underlays in uw tekening weergeven.

Rasterafbeeldingsbestanden
U kunt in tekeningen rasterafbeeldingen en de bijbehorende bestandspaden bekijken en bewerken.

Tekeningen naar andere bestandsindelingen exporteren
Als u de gegevens uit een tekeningbestand in een andere toepassing moet gebruiken, kunt u de tekening naar een specifieke indeling converteren door deze te exporteren. U kunt ook het Klembord gebruiken.

Tekeningen uit verschillende versies en toepassingen gebruiken
U kunt tekeningbestanden uit AutoCAD en AutoCAD LT, tekeningbestanden uit vorige versies en tekeningbestanden die aangepaste objecten bevatten, gemeenschappelijk gebruiken. In bepaalde gevallen zijn er echter beperkingen.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding