Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee berekent u de massa-eigenschappen van 2D-entiteiten of 3D-volumen.

Oproepmethoden
Menu: Tools  Inquiry  Region/Mass Properties
Werkbalk: Inquiry

Raadpleeg de Help voor een volledige lijst met definities voor elk van de berekende eigenschappen van 2D-entiteiten en massa's.

De volgende prompts worden weergegeven.

Select objects: Gebruik een methode voor het selecteren van objecten

Als u meerdere 2D-entiteiten selecteert, worden alleen de 2D-entiteiten geaccepteerd die co­planair zijn met de 2D-entiteit die het eerst is geselecteerd.

MASSPROP geeft de massa-eigenschappen weer in het tekstvenster en vraagt vervolgens of u de eigenschappen naar een tekstbestand wilt schrijven (.mpr).

De eigenschappen die worden weergegeven met behulp van MASSPROP, zijn afhankelijk van het feit of de geselecteerde objecten 2D-entiteiten zijn, en of de geselecteerde 2D-entiteiten coplanair zijn met het XY-vlak van het actieve UCS (User Coordinate System), of de volumen. Zie Calculations Based on the Current UCS voor een lijst met de parameters die de eenheden van MASSPROP bepalen.

2D-entiteiten

De volgende massa-eigenschappen worden weergegeven voor alle 2D-entiteiten.Als de 2D-entiteiten coplanair zijn met het XY-vlak van het actieve UCS, worden de aanvullende eigenschappen in de volgende tabel weergegeven.Volumen

In de volgende tabel staan de massa-eigenschappen die voor volumen weergegeven worden.Berekeningen gebaseerd op het actieve UCS

De volgende tabel toont de parameters die bepalen in welke eenheden massa-eigenschappen worden berekend.

Autodesk AEC Collectie