Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

M commando's

Onderwerpen in deze sectie

MARKUP
Hiermee wordt de Markup Set Manager geopend.

MASSPROP
Hiermee berekent u de massa-eigenschappen van 2D-entiteiten of 3D-volumen.

MATBROWSERCLOSE
Hiermee sluit u de Materials Browser.

MATBROWSEROPEN
Hiermee opent u de Materials Browser.

MATCHCELL
Hiermee kunt u de eigenschappen van een geselecteerde tabelcel toepassen op andere tabelcellen.

MATCHPROP
Hiermee kunt u de eigenschappen van een geselecteerd object toepassen op andere objecten.

MATEDITOROPEN
Hiermee opent u de Materials Editor.

MATEDITORCLOSE
Hiermee sluit u de Materials Editor.

MATERIALASSIGN
Hiermee wordt het actieve materiaal gebruikt dat door de systeemvariabele CMATERIAL wordt gedefinieerd.

MATERIALATTACH
Via dit venster koppelt u materiaal aan lagen.

MATERIALMAP
Hiermee worden metagrips voor materiaalprojectie weergegeven om de projectie op een vlak of object aan te passen.

MATERIALS
Hiermee opent u de Materials Browser.

MATERIALSCLOSE
Hiermee sluit u de Materials Browser.

MEASURE
Hiermee worden puntobjecten of blokken met een vaste afstand langs de lengte of omtrek van een object gemaakt.

MEASUREGEOM
Hiermee wordt de afstand, straal, hoek, het gebied en het volume van geselecteerde objecten of van een reeks punten gemeten.

MENU
Hiermee wordt een aanpassingsbestand geladen.

MESH
Hiermee maakt u een 3D-basismeshobject zoals een vierkant, kegel, cilinder, pyramide, bol, wig of torus.

MESHCAP
Hiermee maakt u een meshvlak dat open randen met elkaar verbindt.

MESHCOLLAPSE
Hiermee voegt u stuurhoekpunten van geselecteerde meshvlakken of -randen samen.

MESHCREASE
Hiermee maakt u de randen van de geselecteerde meshsubobjecten scherper.

MESHEXTRUDE
Hiermee breidt u een meshvlak uit naar een 3D-ruimte.

MESHMERGE
Hiermee voegt u aangrenzende vlakken samen tot een enkel vlak.

MESHOPTIONS
Hiermee wordt het dialoogvenster Mesh Tessellation Options weergegeven, waarmee u standaardinstellingen kunt configureren om bestaande objecten naar meshobjecten te converteren.

MESHPRIMITIVEOPTIONS
Hiermee wordt het dialoogvenster Mesh Primitive Options weergegeven, waarin u de standaard patrooninstellingen voor basismeshobjecten kunt configureren.

MESHREFINE
Hiermee vermenigvuldigt u het aantal vlakken in geselecteerde meshobjecten of -vlakken.

MESHSMOOTH
Hiermee converteert u 3D-objecten zoals veelhoekmeshes, oppervlakken en volumen naar meshobjecten.

MESHSMOOTHLESS
Hiermee verlaagt u het vloeiendheidsniveau voor meshobjecten met één stap.

MESHSMOOTHMORE
Hiermee verhoogt u het vloeiendheidsniveau voor meshobjecten met één stap.

MESHSPIN
Hiermee draait u de gedeelde rand van twee driehoekige meshvlakken.

MESHSPLIT
Hiermee splits u een meshvlak op in twee vlakken.

MESHUNCREASE
Hiermee verwijdert u plooien van geselecteerde meshvlakken, -randen of -hoekpunten.

MIGRATEMATERIALS
Hiermee vindt u verouderde materialen op uw gereedschapspaletten en converteert u ze naar algemene materialen.

MINSERT
Hiermee kunt u een blok meerdere keren invoegen in een rechthoekige array.

MIRROR
Hiermee wordt een gespiegelde kopie van geselecteerde objecten gemaakt.

MIRROR3D
Hiermee wordt een gespiegelde kopie van geselecteerde objecten over een spiegelend vlak gemaakt.

MLEADER
Hiermee wordt een multi-verwijslijnobject gemaakt.

MLEADERALIGN
Hiermee worden multi-verwijslijnobjecten uitgelijnd op een vaste onderlinge afstand.

MLEADERCOLLECT
Hiermee worden multi-verwijslijnen die blokken bevatten, in rijen en kolommen ingedeeld, en het resultaat in een enkele lijn weergegeven.

MLEADEREDIT
Hiermee worden verwijslijnen toegevoegd aan of verwijderd uit een multi-verwijslijnobject.

MLEADERSTYLE
Hiermee kunt u multi-verwijslijnstijlen maken en wijzigen.

MLEDIT
Hiermee bewerkt u snijpunten, onderbrekingen en hoekpunten van multilijnen.

MLINE
Hiermee maakt u meerdere parallelle lijnen.

MLSTYLE
Hiemee kunt u multilijnstijlen maken, wijzigen en beheren.

MODEL
Hiermee schakelt u van het tabblad Layout naar het tabblad Model.

MOVE
Hiermee worden objecten over een opgegeven afstand in een opgegeven richting verplaatst.

MREDO
Hiermee maakt u het resultaat van verschillende vorige opdrachten UNDO of U ongedaan..

MSLIDE
Hiermee maakt u een diabestand van het actieve venster of de actieve lay-out.

MSPACE
Hiermee schakelt u in een lay-out van het papierkader naar het werkvlak in een lay-outvenster.

MTEDIT
Hiermee bewerkt u alineatekst.

MTEXT
Hiermee wordt een alineatekstobject gemaakt.

MULTIPLE
Hiermee wordt de volgende opdracht herhaald totdat MULTIPLE geannuleerd wordt.

MVIEW
Hiermee worden lay-outvensters gemaakt en beheerd.

MVSETUP
Hiermee stelt u de specificaties van een tekening in.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding