Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Als u objecten uit een tekeningbestand wilt gebruiken in een andere toepassing, knipt of kopieert u de objecten naar het Klembord en plakt u de objecten vervolgens vanuit het Klembord in een andere toepassing.

Objecten knippen
Knippen wil zeggen dat geselecteerde objecten uit de tekening worden verwijderd en worden opgeslagen op het Klembord. De objecten kunnen vervolgens in andere Microsoft® Windows®-documenten worden geplakt.

Objecten kopiëren
U kunt het Klembord gebruiken om een tekening gedeeltelijk of geheel te kopiëren in een document dat met een andere toepassing is gemaakt. De objecten worden in de vectorindeling gekopieerd, zodat de hoge resolutie behouden blijft in andere toepassingen. Deze objecten worden in WMF-indeling (Windows-metabestand) opgeslagen op het Klembord. De gegevens die zijn opgeslagen op het Klembord, kunnen vervolgens worden ingesloten in het andere document. Als de oorspronkelijke tekening wordt bijgewerkt, wordt de kopie die is ingesloten in de andere toepassing, niet bijgewerkt.

Objecten plakken
In toepassingen worden verschillende interne bestandsindelingen gebruikt om Klembord-gegevens op te slaan. Wanneer u objecten naar het Klembord kopieert, worden de gegevens in alle beschikbare indelingen opgeslagen. Als u de inhoud van het Klembord in een tekening plakt, wordt gebruik gemaakt van de bestandsindeling waarbij de meeste informatie bewaard blijft. U kunt deze instelling echter uitschakelen en geplakte gegevens converteren naar AutoCAD-indeling.

Omdat de AutoCAD-indeling het eenvoudigst te bewerken is, heeft deze indeling de voorkeur bij het kopiëren van objecten van en naar AutoCAD. Alle relevante objectgegevens blijven bewaard, inclusief blokverwijzingen en 3D-aspecten.

De Windows-metabestandsindeling (Picture) bevat schermvectorinformatie, en bestanden kunnen eenvoudig worden vergroot en verkleind en afgedrukt zonder dat de resolutie vermindert. Gebruik deze indeling om objecten te plakken in Windows-toepassingen die WMF-bestanden ondersteunen. Metabestanden die in AutoCAD worden geplakt, hebben een hogere resolutie dan rasterbeelden (BMP-bestanden), maar kunnen minder eenvoudig worden bewerkt dan AutoCAD-objecten. Bitmap-afbeeldingen zijn rasterbeelden die bestaan uit een patroon van pixels. Ze worden veel gebruikt in tekentoepassingen.

De kleur van een object wordt niet gewijzigd wanneer het object naar het Klembord wordt gekopieerd. Voorbeeld: witte objecten die op een witte achtergrond zijn geplakt, zullen niet zichtbaar zijn. Gebruik de systeemvariabelen WMFBKGND en WMFFOREGND om te bepalen of de achter- of voorgrond transparant is voor metabestandsobjecten die in andere toepassingen worden geplakt.

U kunt PASTESPEC gebruiken om een gekoppeld of ingesloten object van het Klembord in een tekening in te voegen. Als u geplakte gegevens converteert naar AutoCAD-indeling, wordt het object ingevoegd als een blokverwijzing. U kunt de geplakte gegevens bewerken door de blokverwijzing op te splitsen in de samenstellende objecten. Als u een Windows-metabestand dat is opgeslagen op het Klembord, converteert naar AutoCAD-indeling, kan de schaalprecisie minder worden. Voor behoud van de juiste schaal slaat u objecten in de oorspronkelijke tekening op als een blok (WBLOCK) en gebruikt u vervolgens INSERT om ze in AutoCAD in te voegen.

Procedure

Objecten naar het Klembord knippen

1. Selecteer de objecten die u wilt knippen.
2. Klik op tabblad Home>  paneel Utilities > Cut.

U kunt ook op Ctrl+X drukken.

De objecten kunnen ook in andere Windows-toepassingen worden geplakt.

Objecten naar het Klembord kopiëren

1. Selecteer de objecten die u wilt kopiëren.
2. Klik op tabblad Home paneel Utilities Copy Clip. Typ copyclip achter de opdrachtprompt.

U kunt ook op Ctrl+C drukken.

Objecten vanaf het Klembord plakken

  • Klik op tabblad Home > paneel Utilities > Paste.

U kunt ook op Ctrl+V drukken.

De objecten die momenteel op het Klembord staan, worden in de tekening geplakt.

Geplakte gegevens converteren naar tekeningbestandsindeling

1. Klik op tabblad Home > paneel Utilities > Paste Special.
2. Selecteer Paste in het dialoogvenster Paste Special.
3. Selecteer Picture in de lijst met indelingen.
4. Klik op OK.

Opdrachten

COPYBASE
Hiermee worden geselecteerde objecten naar het klembord gekopieerd met een opgegeven basispunt.

COPYCLIP
Hiermee worden geselecteerde objecten naar het klembord gekopieerd.

CUTCLIP
Hiermee worden geselecteerde objecten naar het klembord gekopieerd en uit de tekening verwijderd.

PASTEBLOCK
Met deze optie plakt u objecten van het Klembord als een blok in de actieve tekening.

PASTECLIP
Met deze optie plakt u objecten van het Klembord in de actieve tekening.

PASTEORIG
Met deze optie plakt u objecten van het Klembord in de actieve tekening met de oorspronkelijke coördinaten.

PASTESPEC
Met deze optie plakt u objecten van het Klembord in de actieve tekening en beheert u de gegevensindeling.

WMFIN
Hiermee importeert u een Windows-metabestand.

WMFOPTS
Hiermee kunt u opties instellen voor WMFIN.

WMFOUT
Hiermee kunt u objecten opslaan in een Windows-metabestand.

Systeemvariabelen

OLEHIDE
Deze systeemvariabele bepaalt de weergave en het plotten van OLE-objecten.

WMFBKGND
Deze systeemvariabele bepaalt de weergave van de achtergrond wanneer objecten in WMF-indeling (Windows-metabestand) worden ingevoegd.

WMFFOREGND
Deze systeemvariabele bepaalt de voorgrondkleur wanneer objecten in WMF-indeling (Windows-metabestand) worden ingevoegd.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding