Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Als u software van Autodesk koopt, schaft u in feite een licentie aan om die software te gebruiken. Voor of tijdens de installatie van de software van Autodesk moet u de licentievoorwaarden van Autodesk accepteren die van toepassing zijn op die software van Autodesk("Software License Agreement", de "Gebruikerrechtovereenkomst voor de software") die het gebruik van die software regelt.

De "Software License Agreement" van Autodesk kent restricties betreffende het gebruik van die software. In het algemeen mag u de software van Autodesk niet (uit)lenen, leasen, verkopen, onderverhuren of op enig andere manier overdragen aan enig ander. Raadpleeg de Software License Agreement voor de desbetreffende software waarvoor u een licentie hebt en lees de specifieke gebruiksvoorwaarden.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding