Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee worden gelijksoortige objecten samengevoegd tot één ononderbroken object.

Oproepmethoden

JOIN Knop


ac.mouse Lint: tabblad Surface Modeling > paneel Curves > Join
ac.mouse Menu: Modify > Join
ac.mouse Werkbalk: Modify

Hiermee combineert u een reeks eindige lineaire en open gebogen objecten op hun gezamenlijke eindpunt tot één 2D- of 3D-object. Het uiteindelijke objecttype is afhankelijk van de geselecteerde objecttypen, het objecttype dat het eerst is geselecteerd en het feit of de objecten coplanair zijn.

Opmerking: Constructielijnen, stralen en gesloten objecten kunnen niet worden samengevoegd.

Lijst met prompts
De volgende prompts worden weergegeven.

Select source object or multiple objects to join at once: selecteer lijnen, polylijnen, 3D-polylijnen, bogen, elliptische bogen, helices of splines.

Source Object

Hiermee geeft u een bronobject op waarmee u andere objecten kunt samenvoegen. Selecteer het bronobject en druk op Enter om de objecten te selecteren die u wilt samenvoegen. De volgende regels zijn van toepassing op elk type bronobject:

Lijn
Alleen lijnobjecten kunnen met de bronlijn worden samengevoegd. De lijnobjecten moeten allemaal colineair zijn, maar kunnen tussenruimtes bevatten.

Polylijn
Lijnen, polylijnen en bogen kunnen met de bronpolyline worden samengevoegd. Alle objecten moeten aaneengesloten en coplanair zijn. Het resulterende object is één polylijn.

3D Polyline
Elk lineair of gebogen object kan met de 3D-bronpolylijn worden samengevoegd. Alle objecten moeten aaneengesloten zijn, maar kunnen niet-coplanair zijn. Het resulterende object is een 3D-polylijn of een enkelvoudige spline, afhankelijk van het feit of u respectievelijk een lineair of gebogen object samenvoegt.

Boog
Alleen bogen kunnen met de bronboog worden samengevoegd. Alle boogobjecten moeten dezelfde radius en hetzelfde hartpunt hebben, maar kunnen tussenruimtes bevatten. De bogen worden tegen de klokrichting in samengevoegd, te beginnen bij de bronboog. De optie Close converteert de bronboog naar een cirkel.

Elliptische boog
Alleen elliptische bogen kunnen met de bronboog worden samengevoegd. De elliptische bogen moeten coplanair zijn en ook dezelfde primaire en secundaire as hebben, maar mogen tussenruimtes bevatten. De elliptische bogen worden tegen de klokrichting in samengevoegd, te beginnen bij de elliptische bronboog. Met de optie Close wordt de elliptische bronboog geconverteerd naar een ellips.

Helix
Elk lineair of gebogen object kan met de bronhelix worden samengevoegd. Alle objecten moeten aaneengesloten zijn, maar kunnen niet-coplanair zijn. Het resulterende object is één spline.

Spline
Elk lineair of gebogen object kan met de bronspline worden samengevoegd. Alle objecten moeten aaneengesloten zijn, maar kunnen niet-coplanair zijn. Het resulterende object is één spline.

Multiple Objects to Join at Once


Hiermee voegt u meerdere objecten samen zonder dat u een bronobject opgeeft. De regels en resulterende objecttypen zijn als volgt:

  • Een lijnobject wordt verkregen wanneer colineaire lijnen worden samengevoegd. De lijnen kunnen tussenruimtes tussen hun eindpunten bevatten.
  • Een boog- of cirkelobject wordt verkregen door coplanaire bogen met hetzelfde hartpunt en dezelfde radius samen te voegen. De bogen kunnen tussenruimtes tussen hun eindpunten bevatten. Ze worden tegen de klokrichting in verlengd. Een cirkelobject wordt verkregen als de samengevoegde bogen een volledige cirkel vormen.
  • Een spline-object wordt verkregen door splines, elliptische bogen of helices samen te voegen met elkaar of met andere objecten. De objecten kunnen niet-coplanair zijn.
  • Een polylijnobject wordt verkregen door coplanaire lijnen, bogen, polylijnen of 3D-polylijnen samen te voegen.
  • Een 3D-polylijn wordt verkregen door niet-coplanaire objecten samen te voegen die geen gebogen object zijn.
SketchUp Pro - Stunt aanbieding