Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

U kunt de modus Isometric Snap/Grid gebruiken om isometrische 2D-afbeeldingen te maken die 3D-objecten voorstellen.

U kunt de modus Isometric Snap/Grid gebruiken om 2D-tekeningen te maken die 3D-objecten voorstellen. Door Isometric Snap/Grid in te stellen kunt u gemakkelijk objecten uitlijnen op een van de drie isometrische vlakken. Hoewel de isometrische tekening driedimensionaal lijkt te zijn, blijft het in werkelijkheid een tweedimensionale weergave. U kunt dan ook geen driedimensionale afstanden en gebieden extraheren, objecten weergeven vanuit verschillende standpunten of verborgen lijnen automatisch verwijderen.

Isometric Snap/Grid instellen
Stellen een 3D-object vanuit een bepaald gezichtspunt voor door langs drie primaire assen uit te lijnen.

Isometrische tekeningen stellen een 3D-object vanuit een bepaald gezichtspunt voor door langs drie primaire assen uit te lijnen.

Door Isometric Snap/Grid in te stellen kunt u gemakkelijk objecten uitlijnen op een van de drie isometrische vlakken. Hoewel de isometrische tekening driedimensionaal lijkt te zijn, blijft het in werkelijkheid een tweedimensionale weergave. U kunt dan ook geen driedimensionale afstanden en gebieden extraheren, objecten weergeven vanuit verschillende standpunten of verborgen lijnen automatisch verwijderen.

Als de magneetrotatiehoek 0 is, liggen de assen van de isometrische vlakken op 30 graden, 90 graden en 150 graden. Als u de magneetstijl hebt ingesteld op Isometric, kunt u werken op elk van de drie vlakken, elk met een bijbehorend assenpaar:

* Left. Hiermee lijnt u het raster en magnetisch raster langs assen van 90 en 150 graden uit.
* Top. Hiermee lijnt u het raster en magnetisch raster langs assen van 90 en 150 graden uit.
* Right. Hiermee lijnt u het raster en magnetisch raster langs assen van 30 en 90 graden uit.

snap

Door een van de drie isometrische vlakken te kiezen lijnt u Ortho en de kruiscursor uit langs de overeenkomstige isometrische assen. Zo worden in de Ortho-modus de punten die u selecteert, uitgelijnd langs het gesimuleerde vlak waarop u tekent. U kunt dan het bovenvlak tekenen, overschakelen naar het linkervlak om een andere zijde te tekenen en vervolgens terugschakelen naar het rechtervlak om de tekening te voltooien.

Ortho

Procedure
Een isometrisch vlak inschakelen

1. Klik op menu Tools > Drafting Settings.
2. Klik in het dialoogvenster Drafting Settings op het tabblad Snap and Grid en selecteer onder Snap Type de optie Isometric Snap.
3. Klik op OK.

U kunt ook de drie isometrische vlakken doorlopen door op F5 te drukken.
Snel naar een ander isometrisch vlak schakelen

* Druk op F5 of CTRL+E om een ander isometrisch vlak te selecteren.

Het programma doorloopt de instellingen voor Isoplane Top, Isoplane Right en Isoplane Left.

Isometrische cirkels tekenen

Een ellips gebruiken om een cirkel te tekenen op een isometrisch vlak.

Als u op een isometrisch vlak tekent, gebruikt u een ellips om een cirkel te tekenen die onder een schuine hoek wordt weergegeven. De gemakkelijkste manier om een ellips met de juiste vorm te tekenen is door de optie Isocircle van ELLIPSE te gebruiken. De optie Isocircle is alleen beschikbaar wanneer de optie Style in de magneetmodus is ingesteld op Isometric (zie DSETTINGS).

Opmerking: Als u concentrische cirkels wilt weergeven, tekent u een extra ellips met hetzelfde middelpunt in plaats van de oorspronkelijke ellips te verplaatsen. Als u de ellips verplaatst, wordt een ovale spline gegenereerd die niet de verwachte verkleinde afstanden voorstelt.

Procedure

Een isometrische cirkel tekenen

1. Klik op Tools > Drafting Settings.
2. Klik in het dialoogvenster Drafting Settings op de tab Snap and Grid en selecteer Isometric Snap.
3. Klik op OK.
4. Klik op Draw > Ellipse > Axis, End.
5. Typ i (Isocircle).
6. Geef het hartpunt van de cirkel op.
7. Geef de radius of diameter van de cirkel op.

Opdrachten

ELLIPSE
Hiermee wordt een ellips of ellipsvormige boog gemaakt.

ISOPLANE
Hiermee geeft u het actieve isometrische vlak op.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding