Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Gebruik het dialoogvenster Plot om één lay-out of een deel van een tekening af te drukken.

Gebruik een benoemde pagina-instelling of wijzig de instellingen in het dialoogvenster Plot om de uitvoer van uw tekening op te geven.

Wilt u meer dan een tekening uitvoeren, gebruik dan het dialoogvenster Publish.

plot

Opdrachten

PLOT
Hiermee plot u een tekening naar een plotter, printer of bestand.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding