Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Algemene informatie uit tekeningen halen. U kunt algemene informatie over het tekeningbestand en de instellingen daarvan ophalen.

U kunt de volgende informatie ophalen:

  • Aangepaste beschrijvende informatie over de tekening (DWGPROPS)
  • Algemene tekeninginstellingen (STATUS)
  • De tijd die aan de tekening besteed is (TIME)

Met behulp van deze informatie kunt u een tekening documenteren. Er worden verschillende tekeninginstellingen weergegeven, zoals het totaalaantal objecten in de tekening en de hoeveelheid vrije ruimte op uw schijfstation, en de tijd die aan de tekening besteed is.

Snel zoeken Opdrachten:

DWGPROPS
Hiermee kunt u de bestandseigenschappen van de actieve tekening instellen en weergeven.

SETVAR
Hiermee kunt u de waarde van systeemvariabelen weergeven of wijzigen.

TIME
Hiermee kunt u datum- en tijdstatistieken van een tekening weergeven.

Objecten in een tekening tellen

U kunt via de opdracht QSELECT objecten in een tekening tellen.

Met deze opdracht kunt u het dialoogvenster Quick Select oproepen waarin u een selectiegroep kunt maken op basis van filtercriteria. U kunt selectiegroepen filteren op eigenschap, zoals kleur of lijnsoort, en op objecttype.

Wanneer u een selectiegroep maakt op basis van de filtercriteria in het dialoogvenster Quick Select, kunt u gespecificeerde typen objecten in een tekening tellen.

Procedure
Gespecificeerde typen objecten in een tekening tellen
1. Klik op tabblad Home > paneel Utilities > Quick Select. Quick Select
2. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Quick Select:
* Selecteer Entire Drawing in de lijst Apply To.
* Klik op de knop Select Objects om een groep objecten te selecteren. Druk op Enter. Selecteer Current Selection in de lijst Apply To.
3. Selecteer het type object dat u wilt tellen in de lijst Object Type.
4. Selecteer in de lijst Properties een eigenschap van het type object dat u wilt tellen.
5. Selecteer = Equals in de lijst Operator.
6. Selecteer in de lijst Value de eigenschapswaarde van het type object dat u wilt tellen.
7. Klik op OK.

Achter de opdrachtprompt wordt het aantal objecten weergegeven.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding