Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

I commando's

Onderwerpen in deze sectie

ID
Hiermee worden de UCS-co├Ârdinaatwaarden van een gespecificeerde locatie weergegeven

IMAGE
Hiermee wordt het palet External References weergegeven.

IMAGEADJUST
Hiermee worden de waarden voor helderheid, contrast en vervaging van het geselecteerde beeld ingesteld.

IMAGEATTACH
Hiermee wordt een verwijzing naar een beeldbestand ingevoegd.

IMAGECLIP
Hiermee wordt de weergave van een geselecteerde afbeelding bijgesneden op een gespecificeerde grens.

IMAGEQUALITY
Hiermee wordt de weergavekwaliteit van afbeeldingen bepaald.

IMPORT
Hiermee worden bestanden met verschillende indelingen in de actieve tekening geïmporteerd.

IMPRINT
Hiermee wordt 2D-geometrie op een 3D-volume of -oppervlak afgedrukt, waardoor extra randen op planaire vlakken ontstaan.

INSERT
Hiermee wordt een blok of tekening in de actieve tekening ingevoegd.

INSERTOBJ
In dit dialoogvenster kunt u een gekoppeld of ingesloten object invoegen.

INTERFERE
Hiermee wordt een tijdelijk 3D-volume gemaakt van de overlappingen tussen twee sets geselecteerde 3D-volumen.

INTERSECT
Hiermee wordt een 3D-volume, -oppervlak of 2D-entiteit gemaakt van geselecteerde volumen, oppervlakken of regio's.

ISOLATEOBJECTS
Hiermee worden geselecteerde objecten op verschillende lagen weergegeven; niet-geselecteerde objecten worden verborgen.

ISOPLANE
Hiermee geeft u het actieve isometrische vlak op.
SketchUp Pro - Stunt aanbieding