Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Wanneer u een tekening plot, moet u opgeven welk gebied van de tekening u wilt plotten. Het dialoogvenster Plot biedt de volgende opties onder Plot Area.

  • Layout or Limits. Wanneer u een lay-out plot, wordt hiermee alles binnen het afdrukgebied van het opgegeven papierformaat geplot, waarbij de oorsprong wordt berekend vanuit 0,0 in de lay-out. Wanneer u vanuit het tabblad Model plot, wordt het hele tekengebied geplot dat door de rastergrenzen is gedefinieerd. Als het actieve venster geen bovenaanzicht weergeeft, heeft deze optie hetzelfde effect als de optie Extents.
  • Extents. Hiermee plot u het gedeelte van de actieve ruimte van de tekening dat objecten bevat. Alle geometrie in de actieve ruimte wordt geplot. De tekening wordt misschien opnieuw gegenereerd zodat de begrenzingen opnieuw berekend kunnen worden voordat u plot.
  • Display. Hiermee plot u het aanzicht in het actieve venster in het tabblad Model of het actieve papierkaderaanzicht in een lay-outtabblad.
  • View. Hiermee plot u een aanzicht dat eerder is opgeslagen met de opdracht VIEW. U kunt een benoemd aanzicht in de weergegeven lijst selecteren. Als de tekening geen benoemde aanzichten bevat, is deze optie niet beschikbaar.
  • Window. Hiermee plot u een willekeurig gedeelte van de tekening die u opgeeft. Klik op de knop Window en geef met een aanwijzer de tegenoverliggende hoeken op van het gebied dat u wilt plotten of typ co├Ârdinaatwaarden.

Procedure

Ga als volgt te werk om het tekengebied in te stellen wanneer u gaat plotten:

1. Klik op tabblad Output > paneel Plot > Plot.
2. Geef in het dialoogvenster Plot onder Plot Area op welk gedeelte van de tekening u wilt plotten.
3. Verander eventueel andere instellingen. Klik op OK om de tekening te plotten.

Opdrachten

PAGESETUP
Hiermee kunt u de pagina-indeling, het plotapparaat, papierformaat en andere instellingen voor elke nieuwe lay-out bepalen.

PLOT
Hiermee plot u een tekening naar een plotter, printer of bestand.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding