Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

U kunt tekeningen en bijbehorende bestanden benaderen en opslaan op internet.

Onderwerpen in deze sectie

Internettoegang - eerste stappen
Als u de internetfuncties wilt gebruiken, moet u internet- of intranettoegang hebben en beschikken over Microsoft Internet Explorer 6.1 Service Pack 1 (of een recentere versie).

Hyperlinks aan een tekening toevoegen
U kunt hyperlinks toevoegen die in uw tekeningen koppelingen bieden naar specifieke bestanden of websites.

Via internet met tekeningbestanden werken
U kunt tekeningen openen en opslaan op een internetlocatie, externe referentietekeningen koppelen die op internet zijn opgeslagen, i-drop gebruiken om blokken in te voegen door tekeningen vanaf een website te slepen, en een transmissiepakket van tekeningen maken waarin automatisch alle bijbehorende bestanden zijn opgenomen.

Bestanden herzien en markeren met Design Review
Autodesk® Design Review is een gratis programma dat wordt gebruikt voor het maken en bekijken van DWF-bestanden. DWF is een open, gepubliceerde en beveiligde bestandsindeling die is ontwikkeld door Autodesk. U kunt hiermee rijke 2D- en 3D-ontwerpgegevens combineren en publiceren en delen met anderen.

Webpagina's maken met de wizard Publish to Web
De wizard Publish to Web vereenvoudigt het aanmaakproces voor DWF- of DWFx-bestanden, evenals de opmaak om ze op HTML-pagina's weer te geven.

Autodesk Seek gebruiken om tekeningen toe te voegen en te delen
Met Autodesk Seek kunt u digitale ontwerpinhoud delen, zoeken en hergebruiken.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding