Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

U kunt verschillende weergave-eigenschappen van rasterafbeeldingen in een tekening wijzigen zodat de afbeeldingen makkelijker kunnen worden bekeken of speciale effecten zichtbaar worden.

U kunt de helderheid, het contrast en het invloeien van de weergave van een afbeelding en van geplotte uitvoer aanpassen zonder dat dit van invloed is op het oorspronkelijke rasterbestand en zonder dat dit gevolgen heeft voor andere exemplaren van de afbeelding die zich in de tekening bevinden. Pas de helderheid aan om een afbeelding lichter of donkerder te maken. Pas het contract aan om afbeeldingen van slechte kwaliteit beter leesbaar te maken. Pas het invloeien aan om de geometrie van de tekening beter zichtbaar te maken over afbeeldingen en om een watermerk te maken in uw geplotte uitvoer.

Bij tweekleurige afbeeldingen kunnen helderheid, contrast en invloeien niet worden aangepast. Afbeeldingen gaan in de huidige schermachtergrond over wanneer ze worden weergegeven en gaan in wit over als ze worden geplot.

Procedure

Ga als volgt te werk om helderheid, contrast en invloeien van een afbeelding aan te passen:

1. Klik op Modify > Object > Image > Adjust.
2. Selecteer de afbeelding die u wilt wijzigen.
3. Gebruik in het dialoogvenster Image Adjust de bijbehorende schuifregelaars of typ een waarde om helderheid, contrast en invloeien aan te passen.
De standaardwaarde voor helderheid en contrast is 50. U kunt de instelling voor beide tot een maximumwaarde van 100 of een minimumwaarde van 0 wijzigen. De standaardwaarde voor invloeien is 0. U kunt voor invloeien maximaal 100 instellen.
4. Klik op OK.

Opdrachten

IMAGEADJUST
Hiermee worden de waarden voor helderheid, contrast en vervaging van het geselecteerde beeld ingesteld.

PROPERTIES
Hiermee bepaalt u eigenschappen van bestaande objecten.

Autodesk AEC Collectie