Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Onderwerpen in deze sectie

HATCH
Hiermee vult u een ingesloten gebied of geselecteerde objecten op met een arceerpatroon, opvulling in effen kleur of verloopopvulling.

HATCHEDIT
Hiermee wordt een bestaande arcering of opvulling gewijzigd.

HATCHGENERATEBOUNDARY
Hiermee wordt een niet-associatieve polylijn rond een geselecteerde arcering gemaakt.

HATCHSETBOUNDARY
Hiermee wordt een geselecteerde arcering of opvulling opnieuw gedefinieerd zodat deze zich aanpast aan een andere gesloten grens.

HATCHSETORIGIN
Hiermee wordt het beginpunt bepaald van de patroongeneratie voor een geselecteerde arcering.

HATCHTOBACK
Hiermee stelt u de tekenvolgorde zo in dat alle arceringen in de tekening zich achter alle overige objecten bevinden.

HELIX
Hiermee wordt een 2D-spiraal of 3D-veer gemaakt.

HELP
Hiermee geeft u de Help weer.

HIDE
Hiermee wordt opnieuw een 3D-draadmodel gegenereerd met onderdrukte verborgen lijnen.

HIDEOBJECTS
Hiermee verbergt u geselecteerde objecten.

HIDEPALETTES
Hiermee worden alle weergegeven paletten, inclusief het opdrachtvenster, verborgen.

HLSETTINGS
Hiermee worden de weergave-eigenschappen van 3D-modellen bepaald.

HYPERLINK
Hiermee kunt u een hyperlink aan een object koppelen of een bestaande hyperlink aanpassen.

HYPERLINKOPTIONS
Hiermee regelt u de weergave van de hyperlinkcursor, knopinfo en het snelmenu.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding