Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee kunt u objecten toevoegen aan en verwijderen uit de geselecteerde groep of de naam van een geselecteerde groep wijzigen.

groupedit Knop


Lint: tabblad Homepaneel GroupsGroup Edit

Werkbalk:Group

Voor bestaande groepen kunt u objecten toevoegen of verwijderen of de naam van een groep veranderen.

De volgende prompts worden weergegeven.

Select group or [Name]:

Selecteer een groep in het tekengebied of voer de naam van een groep in. Als een geselecteerd object niet in een groep is opgenomen, wordt de prompt opnieuw weergegeven.

Lijst met opties
Wanneer er een groep is geselecteerd, worden de volgende opties weergegeven.

Enter an option [Add objects/Remove objects/REName]:

Add Objects

Selecteer de objecten die u aan de actieve groep wilt toevoegen.

Remove Objects
Selecteer gegroepeerde objecten die u uit de actieve groep wilt verwijderen.

Rename
Geef de actieve groep een naam of wijzig de naam van deze groep.
SketchUp Pro - Stunt aanbieding