Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee worden opgeslagen sets objecten (groepen) gemaakt en beheerd.

autocad group Knop


Lint: tabblad Home > paneel Groups > Group
Menu: Tools > Group
Werkbalk: Group

Als u -group achter de opdrachtprompt typt, worden er opties weergegeven.
Hiermee worden opgeslagen sets objecten (groepen) gemaakt en beheerd.

-GROUP
Hiermee worden opgeslagen sets objecten (groepen) gemaakt en beheerd.

Lijst met prompts
De volgende prompts worden weergegeven.

Enter a group option [?—List Groups/Order/Add/Remove/Explode/REName/Selectable/Create] <Create>: Voer een optie in of druk op Enter

?—List Groups
Hiermee vraagt u een lijst op met de naam en beschrijving van elke groep in de tekening.

Order
Hiermee wijzigt u de numerieke volgorde van objecten in een groep. Het kan bijvoorbeeld handig zijn om de volgorde van objecten te wijzigen als u paden naar tools maakt. Zo kunt u de volgorde wijzigen waarin de horizontale en verticale lijnen van een patroon van paden naar tools worden geknipt.

Position Number
Hier geeft u het positienummer op van het object waarvan u de positie in de volgorde wilt wijzigen. Geef het positienummer van het eerste object op om de volgorde van een reeks objecten te wijzigen.

Reverse Order
Hiermee keert u de volgorde van alle objecten in een groep om.

Add
Hiermee voegt u objecten aan een groep toe.

Remove
Hiermee verwijdert u objecten uit een groep. Als u alle objecten van een groep verwijdert, blijft de groep gedefinieerd. U kunt de groepsdefinitie uit de tekening verwijderen met de optie Explode.

Explode
Hiermee verwijdert u een groepsdefinitie door de groep op te splitsen in de verschillende objecten waaruit de groep bestaat.

Rename
Hiermee wijst u een nieuwe naam toe aan een bestaande groep.

Selectable
Hiermee geeft u aan of een groep kan worden geselecteerd. Wanneer u een groep kunt selecteren, wordt de gehele groep geselecteerd als u één object in de groep selecteert. Objecten op beveiligde of bevroren lagen worden niet geselecteerd.

Create
Hiermee maakt u een groep.

Stijlnamen kunnen maximaal 31 tekens lang zijn en mogen letters, cijfers, dollartekens ($), onderstrepingstekens (_) en afbreekstreepjes (-) bevatten, maar geen spaties. De naam wordt naar hoofdletters geconverteerd.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding