Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Met de Microsoft Windows-functie OLE (Object Linking and Embedding - objecten koppelen en insluiten) kunt u gegevens van de ene naar de andere toepassing kopiëren of verplaatsen, en de gegevens in de oorspronkelijke toepassing blijven bewerken.

OLE (object linking and embedding - objecten koppelen en insluiten) is een Windows-functie waarmee gegevens uit verschillende toepassingen kunnen worden gecombineerd in één document. U kunt bijvoorbeeld een Adobe PageMaker-layout maken die een AutoCAD-tekening bevat, of een AutoCAD-tekening maken waarin een Microsoft Excel-werkblad geheel of gedeeltelijk opgenomen is.
Onderwerpen in deze sectie

Objecten koppelen en insluiten (overzicht)

OLE-objecten importeren
U kunt gegevens in een tekening importeren uit andere toepassingen die OLE ondersteunen.

OLE-objecten uit tekeningen exporteren
U kunt een aanzicht van een tekening koppelen aan of insluiten in een andere toepassing die OLE ondersteunt.

OLE-objecten in tekeningen bewerken
U kunt een gekoppeld of ingesloten OLE-object in een tekening bewerken door op het object te dubbelklikken om de brontoepassing te openen.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding