Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Onderwerpen in deze sectie

GCCOINCIDENT
Hiermee beperkt u twee punten tot elkaar of een punt tot een (extensie van een) kromme.

GCCOLLINEAR
Hiermee komen twee of meer lijnsegmenten langs dezelfde lijn te liggen.

GCCONCENTRIC
Hiermee beperkt u twee bogen, cirkels of ellipsen tot hetzelfde hartpunt.

GCEQUAL
Hiermee geeft u aan geselecteerde bogen en cirkels dezelfde radius, of aan geselecteerde lijnen dezelfde lengte.

GCFIX
Hiermee worden punten en bogen op hun positie vastgezet.

GCHORIZONTAL
Hiermee komen lijnen of puntparen parallel aan de X-as van het huidige coördinatenstelsel te liggen.

GCPARALLEL
Hiermee komen geselecteerde lijnen parallel aan elkaar te liggen.

GCPERPENDICULAR
Hiermee komen geselecteerde lijnen in een hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar te liggen.

GCSMOOTH
Hiermee beperkt u een spline zodat deze aansluitend is en G2-continuïteit behoudt met een andere spline, lijn, boog of polylijn.

GCSYMMETRIC
Hiermee worden objecten symmetrisch beperkt ten opzichte van een geselecteerde lijn.

GCTANGENT
Hiermee worden twee krommen beperkt zodat ze een raakpunt aan elkaar of elkaars extensies behouden.

GCVERTICAL
Hiermee komen lijnen of puntparen parallel aan de Y-as van het huidige coördinatenstelsel te liggen.

GEOGRAPHICLOCATION
Hier wordt informatie over geografische locatie voor een tekeningbestand opgegeven.

GEOMCONSTRAINT
Hiermee worden geometrische relaties tussen objecten of punten op objecten toegepast of in stand gehouden.

GETLINK
Hiermee wordt een URL gegenereerd naar de online kopie van de actieve tekening in AutoCAD WS.

GOTOURL
Hiermee opent u het bestand of de webpagina die is gekoppeld aan de hyperlink bij het object.

GRADIENT
Hiermee vult u een ingesloten gebied of geselecteerde objecten met een gradiëntopvulling.

GRAPHICSCONFIG
Hiermee worden er opties ingesteld voor de werking van 3D-weergave.

GRAPHSCR
Van het tekstvenster overschakelen naar het tekengebied.

GRID
Hiermee wordt een rasterpatroon in het actieve venster weergegeven.

GROUP
Hiermee worden opgeslagen sets objecten (groepen) gemaakt en beheerd.

GROUPEDIT
Hiermee worden objecten toegevoegd aan en verwijderd uit de geselecteerde groep of wordt een nieuwe naam gegeven aan een geselecteerde groep.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding