Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Er zijn verschillende methoden om uw recente activiteiten ongedaan te maken.

Een enkele bewerking ongedaan maken
U kunt één bewerking het gemakkelijkst ongedaan maken met Undo op de werkbalk Standard of met de opdracht U. Veel opdrachten hebben hun eigen U-optie (Undo), zodat u fouten ongedaan kunt maken zonder de opdracht te verlaten. Als u lijnen en polylijnen maakt, kunt u u typen om het laatste segment ongedaan te maken.

Opmerking: Standaard is de opdracht UNDO zodanig ingesteld dat opeenvolgende pan- en zoomopdrachten in één bewerking worden gecombineerd wanneer u bewerkingen ongedaan maakt of herstelt. Pan- en zoomopdrachten die echter vanuit het menu worden gestart, worden niet gecombineerd en blijven altijd aparte bewerkingen.

Verschillende bewerkingen tegelijk ongedaan maken
Gebruik de optie Mark van de opdracht UNDO om een bewerking te markeren terwijl u werkt. U kunt dan de optie Back van de opdracht UNDO gebruiken om alle bewerkingen ongedaan te maken die zijn uitgevoerd na de gemarkeerde bewerking. Gebruik de opties Begin en End van UNDO om een reeks bewerkingen te definiëren die als groep behandeld moeten worden.

U kunt ook meerdere bewerkingen in één keer ongedaan maken met de lijst Undo op de werkbalk Standard.

Het resultaat van Undo ongedaan maken
U kunt het effect van een enkele U- of UNDO-opdracht ongedaan maken door na het gebruik van U of UNDO onmiddellijk REDO te selecteren.

U kunt ook meerdere Undo-bewerkingen in één keer terugdraaien met de lijst Redo op de werkbalk Standard.

Objecten wissen
U kunt ieder object dat u tekent wissen. Als u per ongeluk het verkeerde object wist, kunt u het met de opdracht UNDO of met de opdracht OOPS terughalen.

Zie Objecten wissen voor meer informatie.

Een opdracht annuleren
U kunt een opdracht annuleren zonder deze af te maken door op Esc te drukken.

Procedure

De laatste bewerking ongedaan maken

  • Klik op Edit > Undo.


Een specifiek aantal bewerkingen ongedaan maken

1. Klik op de keuzelijst Undo op de werkbalk Standard.
Er wordt een lijst weergegeven met bewerkingen die u ongedaan kunt maken, te beginnen met de meest recente bewerking.
2. Sleep met de muis om de bewerkingen te selecteren die u ongedaan wilt maken.
3. Klik om de geselecteerde bewerkingen ongedaan te maken.

Een bewerking herstellen

  • Klik op Edit > Redo.


Met REDO kunt u alleen de bewerking herstellen die voorafging aan de opdracht UNDO. U kunt geen andere opdrachten herhalen met REDO.

Een specifiek aantal bewerkingen herstellen

1. Klik op de keuzelijst Redo op de werkbalk Standard.
Er wordt een lijst weergegeven met bewerkingen die u kunt herstellen, te beginnen met de meest recente bewerking.
2. Sleep met de muis om de bewerkingen te selecteren die u wilt herstellen.
3. Klik om de geselecteerde bewerkingen te herstellen.

Opdrachten

ERASE
Hiermee worden objecten uit een tekening verwijderd.

OPTIONS
Hiermee past u de programmainstellingen aan.

OOPS
Hiermee herstelt u gewiste objecten.

REDO
Hiermee wordt het resultaat van een vorige UNDO- of U-opdracht ongedaan gemaakt.

MREDO
Hiermee maakt u het resultaat van verschillende vorige opdrachten UNDO of U ongedaan..

U
Hiermee kunt u de vorige bewerking ongedaan maken.

UNDO
Hiermee maakt u het resultaat van opdrachten ongedaan.

Systeemvariabelen

UNDOCTL
Deze systeemvariabele geeft de status van de opties Auto en Control van de opdracht UNDO aan.

UNDOMARKS
Deze systeemvariabele bevat het aantal markeringen dat in de reeks bewerkingen voor UNDO is geplaatst met de optie Mark.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding