Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee worden de randen van objecten rondgemaakt en afgerond.

Oproepmethoden

FILLET


ac.mouse Lint:  tabblad Home > paneel Modify > Fillet.
ac.mouse Menu: Modify > Fillet
ac.mouse Werkbalk: Modify

In het voorbeeld wordt een boog gemaakt die beide geselecteerde lijnen raakt. De lijnen worden aan de eindpunten van de boog bijgesneden. Wilt u een scherpe hoek maken, dan voert u een radius van nul in.U kunt bogen, cirkels, ellipsen, elliptische bogen, lijnen, polylijnen, stralen, splines en xlijnen afronden.

U kunt ook 3D-volumen en -oppervlakken afronden. Als u een meshobject selecteert om af te ronden, kunt u de mesh naar een volume of oppervlak converteren en de bewerking voortzetten.

Lijst met prompts

De volgende prompts worden weergegeven.

Current settings: Mode = actieve instelling, Radius = actieve instelling

Select first object or [Undo/Polylijn/Radius/Trim/Multiple]: Gebruik een selectiemethode voor objecten of voer een optie in

First Object
Selecteert het eerste van twee objecten die vereist zijn om een 2D-afronding te definiëren, of selecteert de rand van een 3D-volume om de rand af te ronden.Select second object or shift-select to apply corner: Gebruik een methode voor het selecteren van objecten of houd Shift ingedrukt en selecteer een object om een scherpe hoek te maken

Als u lijnen, bogen of polylijnen selecteert, worden hun lengtes aangepast ten behoeve van de afrondingsboog. U kunt Shift ingedrukt houden terwijl u de objecten selecteert, zodat de huidige afrondingsradius wordt overschreven met de waarde 0.

Als de geselecteerde objecten rechte lijnsegmenten zijn van een tweedimensionale polylijn, kunnen deze naast elkaar liggen of van elkaar zijn gescheiden door een ander segment. Als de geselecteerde lijnsegmenten zijn gescheiden door een ander polylijnsegment, wordt het segment dat hen scheidt met de opdracht FILLET verwijderd en vervangen door de afronding.

Tussen bogen en cirkels zijn meerdere afrondingen mogelijk. Selecteer de objecten vlak bij de plaatsen waar u de eindpunten van de afronding wilt hebben.Cirkels worden door de opdracht FILLET niet bijgesneden. De boog van de afronding sluit vloeiend aan op de cirkel.Als u een 3D-volume selecteert, kunt u meerdere randen selecteren. U moet de randen echter wel afzonderlijk selecteren.

Enter fillet radius : Geef een afstand op of druk op Enter

Select an edge or [Chain/Radius]: Selecteer een of meer randen, typ een c, of typ een r

Edge
Hiermee selecteert u één rand. U kunt steeds een rand selecteren totdat u op Enter drukt.Als u drie of meer randen selecteert die op een hoekpunt bij elkaar komen en de hoek van een vak vormen, wordt er met FILLET een hoek gemaakt die bestaat uit een deel van een bol indien de drie elkaar rakende afrondingen dezelfde radius hebben.

Chain
Schakelt van de selectie van enkele randen naar de selectie van opeenvolgende raakranden, een kettingselectie genaamd.

Edge Chain
Hiermee kunt u één rand selecteren, waarna ook alle raakranden worden geselecteerd. Als u bijvoorbeeld een rand van de bovenzijde van een driedimensionaal volumevak selecteert, selecteert FILLET ook de andere raakranden aan de bovenzijde.Edge
Hiermee wordt er naar de modus voor selectie van enkele randen geschakeld.

Radius
Definieert de radius van de afgeronde rand.

Undo
Annuleert de vorige actie in de opdracht.

Polylijn
Hiermee voegt u een afrondingsboog in bij elk hoekpunt van een tweedimensionale polylijn waarbij twee lijnsegmenten elkaar ontmoeten.

Select 2D polyline:
Als twee lijnsegmenten door een boogsegment worden gescheiden wanneer ze naar de boog toe convergeren, wordt met FILLET het boogsegment verwijderd en vervangen door een afrondingsboog.Radius
Hiermee definieert u de radius van de afrondingsboog.

De waarde die u invoert, wordt vervolgens bij de opdracht FILLET gebruikt voor de huidige radius. Als u deze waarde wijzigt, heeft dat geen gevolgen voor bestaande afrondingsbogen.

Trim
Hiermee bepaalt u of met FILLET de geselecteerde randen worden bijgesneden tot aan de eindpunten van de afrondingsboog.

Multiple
Hiermee kunt u de randen van meer dan één objectgroep afronden.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding