Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Onderwerpen in deze sectie

FBXEXPORT
Hiermee maakt u een FBX-bestand van Autodesk® met geselecteerde objecten in de huidige tekening.

FBXIMPORT
Hiermee importeert u een FBX-bestand van Autodesk®, dat objecten, lichten, camera's en materialen kan bevatten.

FIELD
Hiermee maakt u een alineatekstobject met een veld dat automatisch bijgewerkt kan worden naarmate de veldwaarde verandert.

FILL
Hiermee bepaalt u de opvulling van objecten zoals arceringen, 2D-volumes en brede polylijnen.

FILLET
Hiermee worden de randen van objecten rondgemaakt en afgerond.

FILLETEDGE
Hiermee worden de randen van volumeobjecten rondgemaakt en afgerond.

FILTER
Hiermee maakt u een lijst met criteria waaraan een object moet voldoen om te worden opgenomen in een selectiegroep.

FIND
Hiermee wordt de opgegeven tekst gevonden en eventueel met andere tekst vervangen.

FLATSHOT
Hiermee wordt een 2D-weergave van alle 3D-objecten op basis van het actieve aanzicht gemaakt.

FREESPOT
Hiermee wordt een vrij spotlight gemaakt, dat vergelijkbaar is met een spotlight zonder een gespecificeerd doel.

FREEWEB
Hiermee wordt een vrij netlicht gemaakt, dat vergelijkbaar is met een netlicht zonder gespecificeerd doel.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding