Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Voordat u een tekening plot, moet u een printer of plotter selecteren. Het apparaat dat u selecteert, beïnvloedt het afdrukgebied van de tekening.

Nadat u een printer of plotter geselecteerd hebt, kunt u een tekening gemakkelijk plotten met behulp van de standaardinstellingen in het dialoogvenster Plot.

Procedure

Een printer of plotter selecteren

1. Klik op tabblad Output > paneel Plot > Plot.
2. Selecteer in het dialoogvenster Plot een plotter in de lijst Name onder Printer/Plotter.
Als u al een papierformaat hebt geselecteerd en dit niet wordt ondersteund door de gekozen plotter, wordt u gewaarschuwd dat er een ander papierformaat gebruikt wordt dat wel door de plotter wordt ondersteund. Klik op OK als de waarschuwing weergegeven wordt.
3. Wanneer u een plotter hebt geselecteerd, kunt u verdergaan en een papierformaat selecteren, of als het papierformaat correct is, op OK klikken om de tekening te plotten.

Opdrachten

PAGESETUP
Hiermee kunt u de pagina-indeling, het plotapparaat, papierformaat en andere instellingen voor elke nieuwe lay-out bepalen.

PLOT
Hiermee plot u een tekening naar een plotter, printer of bestand.

PLOTTERMANAGER
Hiermee geeft u de Plotter Manager weer, waarmee u een plotterconfiguratie kunt toevoegen of bewerken.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding