Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

U kunt een pagina-instelling gebruiken om instellingen voor uw plottaken op te slaan en opnieuw te gebruiken.
Wanneer u een pagina-instelling in het dialoogvenster Plot selecteert, worden de instellingen van de pagina-instelling aan het dialoogvenster Plot toegevoegd. U kunt ervoor kiezen met deze instellingen te plotten, of ze individueel wijzigen en dan plotten.

U kunt de instellingen die u in het dialoogvenster Plot opgeeft, als een nieuwe benoemde pagina-instelling opslaan door op de knop Add te klikken in het gebied Page Setup.

Instellingen die u in het dialoogvenster Plot opgegeven hebt, kunnen bij de lay-out worden opgeslagen, zodat u ze de volgende keer tijdens het plotten kunt gebruiken. Het maakt hierbij niet uit of u een pagina-instelling uit de lijst Page Setup toegepast hebt, of de instellingen individueel gewijzigd hebt.

Procedure

Een tekening plotten met behulp van de instellingen die in een pagina-instelling opgegeven zijn

1. Klik op tabblad Output> paneel Plot > Plot.
2. Selecteer in het dialoogvenster Plot een pagina-instelling in de lijst bij Page Setups.
3. (Optioneel) Wijzig een of meer individuele instellingen in het dialoogvenster Plot.
4. Wilt u deze instellingen bij de lay-out opslaan, dan klikt u op Apply to Layout.
5. Klik op Plot.

Plotinstellingen als een nieuwe benoemde pagina-instelling opslaan

1. Klik op tabblad Output > paneel Plot > Plot.
2. Wijzig de vereiste instellingen in het dialoogvenster Plot.
3. Klik op Add onder Page Setups.
4. Voer in het dialoogvenster Add Page Setup een naam in voor de nieuwe benoemde pagina-instelling. Klik op OK.

Plotinstellingen bij de lay-out opslaan

1. Selecteer een layout-tabblad.
2. Klik op tabblad Output > paneel Plot > Plot.
3. Selecteer in het dialoogvenster Plot een pagina-instelling in de lijst bij Page Setups of geef instellingen individueel op.
4. Klik op Apply to Layout.

Opdrachten

PAGESETUP
Hiermee kunt u de pagina-indeling, het plotapparaat, papierformaat en andere instellingen voor elke nieuwe lay-out bepalen.

PLOT
Hiermee plot u een tekening naar een plotter, printer of bestand.

PLOTTERMANAGER
Hiermee geeft u de Plotter Manager weer, waarmee u een plotterconfiguratie kunt toevoegen of bewerken.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding