Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee wordt een AutoCAD DXB-bestand (drawing interchange binary) geïmporteerd.

Oproepmethoden

DXBIN Knop
Lint: tabblad Blocks & References > paneel Import >DXB File
Menu: Insert > Drawing  Exchange Binary

DXB-bestanden van AutoCAD bevatten alleen 2D-vectoren in binaire indeling met 16-bits precisie voor hele getallen. Deze vectoren worden geïmporteerd als lijnobjecten en krijgen de huidige laag- en objecteigenschappen.

Het dialoogvenster Select DXB File (een standaarddialoogvenster voor bestandsselectie) wordt weergegeven. Hierin voert u de naam in van het bestand dat u wilt importeren.


De volgende opties worden weergegeven:

Custom Property Name
Hier kunt u een unieke naam voor de aangepaste eigenschap opgeven. De naam kan maximaal 255 tekens lang zijn. De volgende tekens zijn niet toegestaan: sterretje (*), gelijkteken (=), symbolen voor kleiner en groter dan (), slash (/), backslash (\), aanhalingstekens ("), omgekeerd aanhalingsteken (`), pijpteken (|), dubbele punt (:) en puntkomma (;).

Value

Hier kunt u een waarde opgeven voor de eigenschap. De waarde kan leeg gelaten worden.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding