Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

DWGPROPS

Hiermee kunt u de bestandseigenschappen van de actieve tekening instellen en weergeven.

Oproepmethoden

DWGPROPS Knop


ac.mouse Menu: menu Application > Drawing Utilities > Drawing Properties
ac.mouse Menu: File > Drawing > Properties

Het dialoogvenster Drawing Properties wordt weergegeven.

Met een tekeningbestand kunt u algemene informatie, trefwoorden en aangepaste eigenschappen maken en opslaan. U kunt deze bestandseigenschappen oproepen via Windows zodat u tekeningbestanden makkelijker terug kunt vinden.

Dialoogvenster Drawing Properties

In dit dialoogvenster kunt u statistische gegevens (alleen-lezen) of algemene informatie over de tekening weergeven, samenvattingseigenschappen toewijzen en namen en waarden toewijzen aan aangepaste eigenschappen. Met deze aangepaste eigenschappen kunt u de tekening identificeren.

Tabblad General (dialoogvenster Drawing Properties)

Hierin vindt u informatie (alleen-lezen) over tekeningbestanden Deze gegevens zijn afkomstig van het besturingssysteem.

De volgende opties worden weergegeven:

File Name
Hier worden het bestandspictogram en de bestandsnaam weergegeven.

File Type, Location, Size
Hier worden het bestandstype, de bestandslocatie en de grootte van het bestand vermeld.

MS-DOS Name, Created, Modified, aanmeldingsnaamed
Hier ziet u de MS-DOS-naam, wanneer het bestand is gemaakt en de datum en het tijdstip waarop het bestand het laatst is gewijzigd en geopend.

Attributes
Hier worden de bestandsattributen op systeemniveau weergegeven. Deze waarden kunt u wijzigen in Windows Verkenner.

Read-Only
Hiermee wordt aangegeven dat het bestand het kenmerk Alleen-lezen heeft. Dit betekent dat het niet per ongeluk gewijzigd of verwijderd kan worden.

Archive
Hiermee wordt aangegeven dat dit bestand moet worden gearchiveerd. Deze instelling wordt gebruikt om te bepalen van welke bestanden een reservekopie moet worden gemaakt.

Hidden
Hiermee wordt aangegeven dat het bestand een verborgen bestand is. Dit betekent dat u het bestand niet kunt zien of gebruiken, tenzij u de naam van het bestand kent.

System
Hiermee wordt aangegeven dat het bestand een systeembestand is. De attribuutinstelling System kan niet voor tekeningen worden ingesteld.

Tabblad Summary (dialoogvenster Drawing Properties)

Op dit tabblad worden vooraf gedefinieerde eigenschappen zoals de auteur, de titel en het onderwerp vermeld. U kunt bijvoorbeeld trefwoorden aan al uw tekeningbestanden toevoegen en vervolgens met DesignCenter™ bestanden met een specifiek trefwoord zoeken.


De volgende opties worden weergegeven:

Title
Hier kunt u de titel opgeven die u wilt gebruiken om naar deze tekening te zoeken. Deze titel hoeft niet gelijk te zijn aan de naam van het tekeningbestand.

Subject
Hier kunt u het onderwerp van de tekening opgeven. U kunt de onderwerpnaam gebruiken om tekeningen met hetzelfde onderwerp te groeperen.

Author
Hier kunt u de auteur van de tekening opgeven. De naam van auteur kan alleen worden opgegeven of gewijzigd door de gebruiker. Als u de auteur wilt wijzigen, verwijdert u de bestaande naam en voert u een nieuwe in.

Keywords
Hier kunt u de sleutelwoorden opgeven die u wilt gebruiken om te zoeken naar de tekening.

Comments
Hier kunt u opmerkingen opmerkingen aan de tekening toevoegen.

Hyperlink Base
Hier kunt u het basisadres opgeven dat wordt gebruikt voor alle relatieve koppelingen die in de tekening worden ingevoegd. U kunt een Internetsite opgeven, bijvoorbeeld http://www.autodesk.com, of een pad naar een map op een netwerkstation

Tabblad Statistics (dialoogvenster Drawing Properties)

Op dit tabblad worden gegevens weergegeven zoals de datums waarop de tekening is gemaakt en gewijzigd. Deze bestandseigenschappen worden automatisch bijgehouden en kunnen van pas komen wanneer u wilt zoeken naar tekeningen die in een bepaalde periode zijn gemaakt of gewijzigd.
OpmerkingAls de tekening de laatste keer is opgeslagen met een andere toepassing dan Autodesk®, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven. De systeemvariabele DWGCHECK bepaalt hoe het bericht wordt weergegeven.

De volgende opties worden weergegeven:

Created
Hier worden de datum en het tijdstip weergegeven waarop de tekening is gemaakt. Deze waarde wordt opgeslagen in de systeemvariabele TDCREATE.

Modified
Hier worden de datum en het tijdstip weergegeven waarop de tekening voor het laatst is gewijzigd. Deze waarde wordt opgeslagen in de systeemvariabele TDUPDATE.

Last Saved By
Hier wordt de naam weergegeven van degene die het bestand voor het laatst heeft gewijzigd. De Last Saved By-naam wordt opgeslagen met de systeemvariabele LOGINNAME.

Revision Number
Hiermee kunt u het revisienummer weergeven. U kunt deze waarde niet wijzigen. Als u wijzigingen wilt bijhouden, maakt u een aangepaste eigenschap op het tabblad Custom.

Total Editing Time
Hier wordt de totale bewerkingstijd voor de tekening vermeld. Deze waarde wordt opgeslagen in de systeemvariabele TDINDWG.

Tabbald Custom (dialoogvenster Drawing Properties)

U kunt bijvoorbeeld een eigenschap maken met de naam Project en hieraan de projectnaam als waarde toewijzen. Maak de aangepaste eigenschappen in een tekeningsjabloonbestand, als u deze eigenschappen aan een groep tekeningen wilt toewijzen.

Aangepaste eigenschappen worden in de lijst met veldnamen van het dialoogvenster Field weergegeven. U hebt ook toegang tot de eigenschapgegevens via programmeerinterfaces, zoals AutoLISP®.

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Custom Properties
Hier worden namen en waarden voor aangepaste eigenschappen voor de actieve tekening weergegeven.

Add
Hiermee opent u het dialoogvenster Add Custom Property waar u een naam en waarde voor de nieuwe aangepaste eigenschap kunt invoeren. De naam moet uniek zijn. De waarde kan leeg gelaten worden.

Delete
Hiermee verwijdert u de aangepaste eigenschap die in de lijst geselecteerd is.
Opmerking
Verwijdert u een aangepaste eigenschap die in een veld gebruikt wordt, dan verschijnt er #### in het veld wanneer het de volgende keer bijgewerkt wordt.

Op dit tabblad worden gegevens weergegeven zoals de datums waarop de tekening is gemaakt en gewijzigd. Deze bestandseigenschappen worden automatisch bijgehouden en kunnen van pas komen wanneer u wilt zoeken naar tekeningen die in een bepaalde periode zijn gemaakt of gewijzigd.
OpmerkingAls de tekening de laatste keer is opgeslagen met een andere toepassing dan Autodesk®, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven. De systeemvariabele DWGCHECK bepaalt hoe het bericht wordt weergegeven.

De volgende opties worden weergegeven:

Created
Hier worden de datum en het tijdstip weergegeven waarop de tekening is gemaakt. Deze waarde wordt opgeslagen in de systeemvariabele TDCREATE.

Modified
Hier worden de datum en het tijdstip weergegeven waarop de tekening voor het laatst is gewijzigd. Deze waarde wordt opgeslagen in de systeemvariabele TDUPDATE.

Last Saved By
Hier wordt de naam weergegeven van degene die het bestand voor het laatst heeft gewijzigd. De Last Saved By-naam wordt opgeslagen met de systeemvariabele LOGINNAME.

Revision Number
Hiermee kunt u het revisienummer weergeven. U kunt deze waarde niet wijzigen. Als u wijzigingen wilt bijhouden, maakt u een aangepaste eigenschap op het tabblad Custom.

Total Editing Time
Hier wordt de totale bewerkingstijd voor de tekening vermeld. Deze waarde wordt opgeslagen in de systeemvariabele TDINDWG.

Dialoogvenster Add Custom Property

De volgende opties worden weergegeven:

Custom Property Name
Hier kunt u een unieke naam voor de aangepaste eigenschap opgeven. De naam kan maximaal 255 tekens lang zijn. De volgende tekens zijn niet toegestaan: sterretje (*), gelijkteken (=), symbolen voor kleiner en groter dan (), slash (/), backslash (\), aanhalingstekens ("), omgekeerd aanhalingsteken (`), pijpteken (|), dubbele punt (:) en puntkomma (;).

Value
Hier kunt u een waarde opgeven voor de eigenschap. De waarde kan leeg gelaten worden.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding