Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Aerial View, venster

Hiermee geeft u de gehele tekening weer. Het actieve aanzicht wordt aangegeven met een breed kader.

Oproepmethoden
ac.mouse Menu:  View > Aerial View
ac.keyboard Opdrachtinvoer: dsviewer

wanneer de gehele tekening in het venster Aerial View wordt weergegeven, zijn de menuoptie Zoom Out en de knop Zoom Out niet beschikbaar. Wanneer het huidige aanzicht bijna het gehele venster Aerial View beslaat, zijn de menuoptie Zoom In en de knop Zoom In niet beschikbaar. Als beide situaties zich tegelijkertijd voordoen, bijvoorbeeld na het gebruik van de opdracht ZOOM Extents, zijn beide opties niet beschikbaar. Alle menuopties zijn tevens beschikbaar in een cursormenu dat u kunt openen door met de rechtermuisknop in het venster Aerial View te klikken.Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Menu View (Aerial View-venster)
Via dit menu wijzigt u de vergroting in het venster Aerial View door in of uit te zoomen of door de gehele tekening in dit venster weer te geven.

Zoom In
Hiermee vergroot u de tekening in het venster Aerial View met een factor 2. De tekening wordt gecentreerd op basis van het actieve aanzichtvak.

Zoom Out
Hiermee verkleint u de tekening in het venster Aerial View met een factor 2. De tekening wordt gecentreerd op basis van het actieve aanzichtvak.

Global
Hiermee geeft u de gehele tekening en het huidige aanzicht weer in het venster Aerial View.

Menu Options (Aerial View-venster)
Hiermee schakelt u tussen de automatische vensterweergave en het dynamisch bijwerken van de tekening. Alle menuopties zijn tevens beschikbaar in een cursormenu dat u kunt openen door met de rechtermuisknop in het venster Aerial View te klikken.

Auto Viewport

Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt het werkvlakaanzicht van het huidige venster automatisch bijgewerkt als meerdere vensters worden weergegeven. Wanneer de optie Auto Viewport is uitgeschakeld, wordt het venster Aerial View niet aangepast aan het actieve venster.

Dynamic Update
Als deze optie is ingeschakeld, wordt het venster Aerial View bijgewerkt tijdens het bewerken van de tekening. Wanneer de optie Dynamic Update is uitgeschakeld, wordt het venster Aerial View pas bijgewerkt wanneer u in het venster klikt.

RealTime Zoom
Als deze optie is ingeschakeld, wordt het tekengebied in realtime bijgewerkt wanneer u zoomt in het venster Aerial View.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding