Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Wijzigt de tekenvolgorde van beelden en andere objecten.

Oproepmethoden

DRAWORDER Knop


ac.mouse Lint: tabblad Homepaneel > Modify > Bring to Front
ac.mouse Menu: Tools > Draw > Order
ac.mouse Werkbalk: Draw > Order
Snelmenu: Selecteer een object, klik met de rechtermuisknop en klik dan op Draw Order.

Met de systeemvariabele DRAWORDERCTL kunt u het gedrag voor standaardweergave van overlappende objecten bepalen. Met de opdracht TEXTTOFRONT plaatst u alle tekst en dimensies in een tekening vóór andere objecten.

Lijst met prompts

De volgende prompts worden weergegeven.

Select objects: Gebruik een methode voor het selecteren van objecten

Enter object ordering option [Above objects/Under objects/Front (vooraanzicht)/Back] : voer een optie in of druk op Enter

Above Objects
Hiermee plaatst u het geselecteerde object boven de opgegeven referentie-objecten.

Under Objects
Hiermee plaatst u de geselecteerde objecten onder de opgegeven referentie-objecten.

Front (vooraanzicht)
Hiermee zet u de geselecteerde objecten boven aan de volgorde van objecten in de tekening.

Back
Hiermee verplaatst u de geselecteerde objecten onder aan de volgorde van objecten in de tekening.

Wanneer u de tekenvolgorde (weergave- en plotvolgorde) van meerdere objecten wijzigt, blijft de relatieve tekenvolgorde van de geselecteerde objecten behouden.

Wanneer u nieuwe objecten maakt van bestaande objecten (bijvoorbeeld FILLET of PEDIT), wordt standaard de tekenvolgorde van het originele object dat u als eerste selecteerde, aan de nieuwe objecten toegewezen. Terwijl u een object wijzigt (bijvoorbeeld: MOVE of STRETCH), wordt het object standaard boven op alle objecten in de tekening weergegeven. Bent u klaar, dan wordt uw tekening gedeeltelijk opnieuw gegenereerd zodat het object volgens de juiste tekenvolgorde weergegeven wordt. Hierdoor kunnen sommige bewerkingen iets langer duren. Met de opdracht DRAWORDERCTLkunt u de standaardinstellingen voor tekenvolgorde wijzigen. U kunt de opdracht TEXTTOFRONT gebruiken om de tekenvolgorde van alle tekst en dimensies in de tekening te wijzigen.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding