Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee kunt u een lijst met tekeningbestanden weergeven die hersteld kunnen worden nadat er een fout in het programma of systeem is opgetreden.

Oproepmethoden

DRAWINGRECOVERY Knop
ac.mouse Menu: menu Application > Drawing Utilities > Open the Drawing Recovery Manager
ac.mouse Menu: File > Drawing Utilities > Drawing Recovery

Drawing Recovery Manager
Hiermee kunt u een lijst met tekeningbestanden weergeven met alle tekeningbestanden die open stonden toen er een programma- of systeemfout optrad.

U kunt elk tekening- of reservebestand vooraf bekijken en openen om te bepalen welk bestand als het primaire DWG-bestand opgeslagen moet worden.

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Backup Files
Hiermee kunt u de tekeningen weergeven die mogelijk hersteld moeten worden na een programma- of systeemfout. Het hoogste tekeningknooppunt bevat een set met bestanden die aan elke tekening gekoppeld zijn. Indien beschikbaar worden er tot vier bestanden weergegeven, waaronder

  • Het herstelde bestand dat opgeslagen werd toen er een programmafout optrad (DWG, DWS)
  • Het bestand voor automatisch opslaan, ook wel het autosave-bestand (SV$) genoemd
  • Het reservebestand voor de tekening (BAK)
  • Het oorspronkelijke tekeningbestand (DWG, DWS)

Wanneer een tekening- of reservebestand wordt geopend en opgeslagen, wordt het overeenkomstige hoogste tekeningknooppunt uit het gebied Backup Files verwijderd.

Details
Hiermee verkrijgt u de volgende informatie over het momenteel geselecteerde knooppunt in het gebied Backup Files:

  • Wanneer het hoogste tekeningknooppunt wordt geselecteerd, wordt er informatie weergegeven over elk beschikbaar tekening- of reservebestand dat aan de oorspronkelijke tekening gekoppeld is.
  • Wordt er een individueel tekening- of reservebestand geselecteerd, dan wordt er aanvullende informatie over dat bestand weergegeven.

Preview
Hiermee worden miniatuurvoorbeelden weergegeven van huidig geselecteerde tekening- of reservebestanden.

Snelmenuopties
Klik met de rechtermuisknop op een tekeningknooppunt, tekening- of reservebestand, of in een leeg gedeelte van het gebied Backup Files om een snelmenu met relevante opties weer te geven.

Open All
Hiermee opent u alle tekening- en reservekopiebestanden die aan het geselecteerde, hoogste tekeningknooppunt gekoppeld zijn.

Remove
Hiermee verwijdert u het geselecteerde, hoogste tekeningknooppunt.

Open
Hiermee opent u het geselecteerde tekening- of reservebestand voor tekeningherstel. Gebruik Shift en Ctrl om meerdere bestanden te selecteren.

Properties
Hiermee wordt het dialoogvenster File Properties van Windows Verkenner voor het geselecteerde tekening- of reservebestand weergegeven.

Expand All
Hiermee kunt u alle hoogste tekeningknooppunten uitvouwen. Klik met de rechtermuisknop in een leeg gedeelte van het gebied Backup Files om deze optie te openen.

Collapse All
Hiermee kunt u alle hoogste tekeningknooppunten samenvouwen. Klik met de rechtermuisknop in een leeg gedeelte van het gebied Backup Files om deze optie te openen.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding